Konkurs VP/2018/010 w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI) – stworzenie pilotażowego Wspólnego Planu Działania (JAP) wykorzystującego środki z funduszu UE

Szanowni Państwo, 19 lipca 2018 roku upływa termin składania ofert do konkursu w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI). Celem przewodnim konkursu VP/2018/010 jest wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez Wspólne Plany Działania ( Joint Action Plan – […]

Czytaj więcej

18. edycja Nagród Naukowych POLITYKI

Do 17 czerwca 2018 roku, Fundacja Tygodnika Polityka przyjmuje zgłoszenia młodych naukowców (do 35 roku życia). Lista 15 finalistów będzie opublikowana 12 września, a laureaci zostaną ogłoszeni 21 października na uroczystości wręczenia nagród w redakcji POLITYKI. Ogłoszenia podlegają ocenie Kapituły, […]

Czytaj więcej

European Molecular Biology Organisation

Europa – EMBO: 2-letnie stypendia podoktorskie; wnioski przyjmowane są cały rok; http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/long-termfellowships#about Dowolny kraj – stypendia European Molecular Biology Organisation dla naukowców na każdym etapie kariery; aplikacje przyjmowane non-stop; http://www.embo.org/funding-awards/fellowships

Czytaj więcej

NCBiR: II edycja konkursu na polsko-południowoafrykańskie projekty badawcze

Do 9 lipca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach II edycji konkursu na polsko-południowoafrykańskie projekty badawcze. Na dofinansowanie projektów polskich podmiotów, które zostaną zaakceptowane do finansowania w procedurze konkursowej Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, przeznaczyło 450 000 zł na […]

Czytaj więcej

FNP: Międzynarodowe Agendy Badawcze

Do 29 czerwca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Konkurs adresowany jest do wybitnych naukowców z Polski lub zagranicy o uznanym dorobku naukowym, którzy będą w Polsce […]

Czytaj więcej

Zaproszenie do rejestracji w bazie partnerów funduszy EOG i funduszy norweskich

Na stronie Norweskiej Rady Badań (Research Council of Norway, RCN) dostępna jest wyszukiwarka dla naukowców z krajów-beneficjentów wspieranych w ramach III edycji Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. funduszy EOG i funduszy norweskich). Wyszukiwarka ma pomóc […]

Czytaj więcej

SHENG 1: zapowiedź konkursu na polsko-chińskie projekty badawcze

Do konkursu będzie można zgłaszać wnioski o finansowanie projektów badawczych: – które obejmują badania podstawowe w naukach o życiu, naukach ścisłych i technicznych i wybranych dyscyplinach nauk społecznych (wskazanych powyżej) – w których kierownik polskiego i chińskiego zespołu badawczego występują […]

Czytaj więcej

KONKURSY OPUS 15 i PRELUDIUM 15

Do 15 czerwca 2018 r. w systemie ZSUN/OSF są już dostępne formularze wniosków dla konkursów OPUS 15 i PRELUDIUM 15. W konkursach tych po raz pierwszy skrócony opis projektu należy przygotować tylko w języku angielskim. Nowością jest również możliwość pracy […]

Czytaj więcej

Otwarcie konkursu MINIATURA 2 – nabór ciągły wniosków od 17 kwietnia 2018 r.

Szanowni Państwo, NCN ogłosiło otwarcie konkursu MINIATURA 2 – nabór ciągły wniosków od 17 kwietnia 2018 r. MINIATURA 2 jest skierowana do osób posiadających stopień naukowy doktora, nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, które dotąd […]

Czytaj więcej

L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki 2018

Do 30 kwietnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki 2018. W ramach konkursu przyznane zostaną dwa stypendia dla badaczek magistrantek, badaczek kończących prace nad swoją rozprawą doktorską oraz trzy stypendia dla badaczek […]

Czytaj więcej