Wnioski o nagrody Ministra Zdrowia dla nauczycieli akademickich CMKP za osiągnięcia w 2017 roku

Szanowni Państwo, informujemy o możliwości składania wniosków o nagrody Ministra Zdrowia dla nauczycieli akademickich CMKP za wybitne osiągnięcia dydaktyczne, naukowe i organizacyjne oraz za całokształt dorobku w 2017 roku. Bliższe szczegóły w załączonym piśmie: Pismo MZ Strona internetowa Ministerstwa Zdrowia […]

Czytaj więcej

Konferencja „Realizacja programu szczepień ochronnych w Polsce. Wiedza, problemy, praktyka”.

4 stycznia 2018 r w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego odbyła się konferencja Kliniki Neonatologii CMKP pt. „Realizacja programu szczepień ochronnych w Polsce. Wiedza, problemy, praktyka”. Konferencję otworzyła dr hab. n. med. Maria Wilińska, Kierownik Kliniki Neonatologii w SPSK im. prof. […]

Czytaj więcej

Umowa konsorcjum pomiędzy CMKP a Główną Biblioteką Lekarską

W dniu 21 grudnia 2017 r. w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego podpisana została Umowa konsorcjum pomiędzy Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, reprezentowanym przez prof. dr hab. n. med. Ryszarda Gellerta, a Główną Biblioteką Lekarską im. Stanisława Konopki, reprezentowaną przez dr n. […]

Czytaj więcej

Zaproszenie na Spotkanie Wigilijne

Serdecznie zapraszam pracowników Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, na Spotkanie Wigilijne, które odbędzie się 20 grudnia 2017 r. o godzinie 12:30 w Patio CMKP Dyrektor CMKP prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert  

Czytaj więcej

Komunikat dotyczący kwalifikacji na kursy specjalizacyjne od 2018 r.

Zgodnie z aktualną informacją Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia, osoby zakwalifikowane do odbywania szkolenia specjalizacyjnego począwszy od postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w okresie od 1 – 31 października 2017 roku, rejestrują się na kursy wyłącznie za pomocą systemu monitorowania […]

Czytaj więcej

Konferencja Konsultacyjno-Informacyjna Zakładu Patomorfologii CMKP

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na zbliżającą się Konferencję Konsultacyjno-Informacyjną w Zakładzie Patomorfologii CMKP pod tytułem „ZAKAŻENIA WIRUSOWE W PATOGENEZIE NOWOTWORÓW SZYJKI MACICY ORAZ REJONU GŁOWY I SZYI” nr 01-722/0-00-017-2017, która odbędzie się w terminie 15-16.12.2017 w Auli Głównej CMKP, przy ul. Marymonckiej 99/103 w Warszawie. […]

Czytaj więcej

Umowa pomiędzy CMKP a Centrum Medycznym „Żelazna” Sp. z o.o.

Miło nam poinformować, że 1 grudnia 2017 r. w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego podpisana została umowa pomiędzy Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, reprezentowanym przez prof. dr hab. n. med. Ryszarda Gellerta, a Centrum Medycznym „Żelazna” Sp. z o.o., reprezentowanym przez Prezesa dr […]

Czytaj więcej

Lista autorów najczęściej cytowanych publikacji na świecie w 2017 r.

FILADELFIA 15 listopada 2017 r./ PRNewswire / – Clarivate Analytics, światowy lider w dostarczaniu wiarygodnych informacji i analiz umożliwiających naukowcom przyspieszenie odkryć, opublikował swoją roczną listę wysoko cytowanych naukowców. Analiza cytowań identyfikuje najczęściej cytowanych badaczy, o czym świadczy stopień,w jakim […]

Czytaj więcej

Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni podpisana przez 23 uczelnie.

16 listopada 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju odbyła się konferencja pt. „Społeczna Odpowiedzialność Nauki – wyzwania dla środowiska akademickiego i biznesu”, podczas której 23 szkoły wyższe,  a wśród nich Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego podpisały Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. W Deklaracji […]

Czytaj więcej

Wyniki kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych w 2017 r.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. 2016, poz. 2154) […]

Czytaj więcej