Dialog techniczny na potrzeby przygotowania postępowania, którego przedmiotem jest dostawa i wdrożenie systemu finansowo-księgowego i kasy oraz systemu elektronicznego obiegu dokumentów

Dialog techniczny na potrzeby przygotowania postępowania, którego przedmiotem jest dostawa i wdrożenie systemu finansowo-księgowego i kasy oraz systemu elektronicznego obiegu dokumentów

Termin przesyłania zgłoszeń 8 grudnia 2016 r.

Czytaj więcej