ZP-535/18

Sukcesywana dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego

Termin składania ofert: do dnia 31 lipca 2018 r., godz. 10:00

Czytaj więcej

ZP-488/18

Postępowanie, którego przedmiotem jest remont pomieszczeń w budynku CMKP przy ul. Schroegera 82 w Warszawie.

Termin składania ofert:  3 lipca 2018 r., godz. 10:00

Czytaj więcej

ZP-450/18

Usługa edukacyjna polegająca na realizacji w 2018 roku kursów specjalizacyjnych dla lekarzy uczestniczących w procesie kształcenia specjalizacyjnego.

Termin składania ofert został przedłużony do dnia 28 czerwca 2018 r., do godz. 10:00

Czytaj więcej