ZP-605/17

Postępowanie, którego przedmiotem jest usługa edukacyjna polegająca na realizacji w 2017 roku kursów specjalizacyjnych dla lekarzy uczestniczących w procesie kształcenia specjalizacyjnego.

Termin składania ofert 16 sierpnia 2017 r., godz. 10:00

Czytaj więcej

ZP-615/17

Postępowanie, którego przedmiotem jest świadczenie usług eksperckich na potrzeby projektu pn.: „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy, w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowych” współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Termin składania ofert 26 lipca 2017 r., godz. 12:00

Czytaj więcej

ZP-600/17

Postępowanie, którego przedmiotem jest usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy uczestniczących w projekcie pn.: „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju” współfinansowanym przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Termin składania ofert 26 lipca 2017 r., godz. 10:00

Czytaj więcej

ZP-510/17

Postępowanie, którego przedmiotem jest usługa edukacyjna polegająca na realizacji w 2017 roku kursów specjalizacyjnych dla lekarzy uczestniczących w projekcie pn.: „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju” współfinansowanym przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Termin składania ofert 27 lipca 2017 r., godz. 10:00

Czytaj więcej