ZP-55/18

Postępowanie, którego  przedmiotem jest usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy uczestniczących w projekcie pn.: „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju” współfinansowanym przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Termin składania ofert: do dnia 14 lutego 2018 r., godz. 10:00

Czytaj więcej

ZP-40/18

Dostawa sprzętu laboratoryjnego do badań na zwierzętach

Termin składania ofert: do dnia 23 stycznia 2018 r., godz. 10:00

Czytaj więcej

ZP-3/18

Postępowanie, którego  przedmiotem jest usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy uczestniczących w projekcie pn.: „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju” współfinansowanym przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Termin składania ofert: do dnia 18 stycznia 2018 r., godz. 10:00

Czytaj więcej

ZP-2/18

Postępowanie, którego  przedmiotem jest świadczenie usług cateringowych podczas kursów specjalizacyjnych dla lekarzy uczestniczących w projekcie pn.: „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Termin składania ofert: przedłużono do dnia 22 stycznia 2018 r., godz. 10:00

Czytaj więcej

ZP-1/18

Postępowanie, którego  przedmiotem jest usługa edukacyjna polegająca na realizacji w 2018 roku kursów specjalizacyjnych dla lekarzy uczestniczących w projekcie pn.: „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju” współfinansowanym przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Termin składania ofert został przedłużony do dnia: 23 stycznia 2018 r., godz. 10:00

Czytaj więcej