ZP-225-2/17

Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie adaptacji pomieszczeń i wyposażenia trwałego Centrum Symulacji Endoskopowej tworzonego na potrzeby projektu pn.: „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy, w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowych” współfinansowanego przez Unię Europejską, […]

Czytaj więcej