ZP-145-2/17

Postępowanie, którego przedmiotem jest kompleksowa obsługa zamówienia na dostawę wyposażenia Centrum Symulacji Endoskopowej w zakresie prawnym, merytorycznym, technicznym i organizacyjnym, realizowanego na potrzeby projektu pn.: „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy, w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowych” współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Termin składania ofert 20 lipca 2017 r., godz. 10:00

Czytaj więcej