ZP-275/17

Postępowanie, którego przedmiotem jest usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy uczestniczących w projekcie pn.: „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju” współfinansowanym przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Termin składania ofert przedłużono do dnia 13 kwietnia 2017 r., godz. 10:00

Czytaj więcej

ZP-171/17

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego, serwerów i oprogramowania na potrzeby CMKP w Warszawie

Termin składania ofert przedłużono do dnia 7 kwietnia 2017 r. godz. 10:00

Czytaj więcej

ZP-250/17

Postępowanie którego przedmiotem jest sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych

Termin składania ofert 25 kwietnia 2017 r., do godziny 10:00

Czytaj więcej