ZP-940/16

Postępowanie na świadczenie usług cateringowych podczas kursów specjalizacyjnych dla lekarzy uczestniczących w projekcie pn.: „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Termin składania ofert 3 stycznia 2016 r., godz. 10:00

Czytaj więcej

ZP-916/16

Przetarg nieograniczony na dostawę prasy krajowej na potrzeby CMKP w Warszawie

Termin składania ofert przedłużono do 14 grudnia 2016 r. godz. 10:00

Czytaj więcej

ZP-904/16

Przetarg nieograniczony na dostawę pisma Postępy Nauk Medycznych na potrzeby CMKP w Warszawie

Termin składania ofert przedłużono do 2 grudnia 2016 r. godz. 10:00

Czytaj więcej

ZP-760/16

Przetarg nieograniczony na dostawę echokardiografu dla Kliniki Kardiologii CMKP w Warszawie

Termin składania ofert przedłużono do 30 listopada 2016 r. godz. 10:00

Czytaj więcej

ZP-768-2/16

Przetarg nieograniczony na dostawę przełączników sieciowych na potrzeby modernizacji infrastruktury sieciowej CMKP w Warszawie

Termin składania ofert 14 listopada 2016 r. godz. 10:00

Czytaj więcej

ZP-787/16

Przetarg nieograniczony którego przedmiotem jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej

Termin składania ofert 15 listopada 2016 r. godz. 10:00

Czytaj więcej

ZP-726/16

ZP-726/16

Przetarg nieograniczony na dostawę ultrasonografu z wyposażeniem dla Kliniki Neurologii i Epileptologii CMKP w Warszawie

Termin składania ofert przedłużono do 15.11.2016 r. godz. 10:00

Czytaj więcej

ZP-740/16

Postępowanie na usługę edukacyjną polegającą na realizacji w 2017 roku kursów specjalizacyjnych dla lekarzy uczestniczących w projekcie pn.: „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju” współfinansowanym przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Termin składania ofert 21 października 2016 r., do godziny 10:00

Czytaj więcej

ZP-768/16

Przetarg nieograniczony na dostawę przełączników sieciowych na potrzeby modernizacji infrastruktury sieciowej CMKP w Warszawie

Termin składania ofert 6 października 2016 r. godz. 10:00

Czytaj więcej

ZP-700/16

Przetarg nieograniczony na organizację jednodniowej konferencji szkoleniowej dla grupy nie większej niż 450 uczestników, realizowanej w ramach projektu „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Konferencja ma charakter szkoleniowy, służący przedstawieniu lekarzom aktualnych zagadnień medycznych w określonych dziedzinach współfinansowanym przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Termin składania ofert 13.09.2016 r. godz. 10:00

Czytaj więcej