ZP-3/18

Postępowanie, którego  przedmiotem jest usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy uczestniczących w projekcie pn.: „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju” współfinansowanym przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Termin składania ofert: do dnia 18 stycznia 2018 r., godz. 10:00

Czytaj więcej

ZP-1095/17

Postępowanie, którego przedmiotem jest dostawa prasy zagranicznej na potrzeby Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Termin składania ofert: do 21 grudnia 2017 r., do godz. 10:00

Czytaj więcej

ZP-995/17

Postępowanie, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu laboratoryjnego do badań na zwierzętach

Termin składania ofert 20 grudnia 2017 r., do godziny 10:00

Czytaj więcej

ZP-1045/17

Postępowanie, którego przedmiotem jest dostawa prasy krajowej na potrzeby Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Termin składania ofert 12 grudnia 2017 r., godz. 10:00

Czytaj więcej

ZP-806-2/17

Postępowanie, którego przedmiotem jest świadczenie usług eksperckich na potrzeby projektu pn.: „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy, w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowych” współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Termin składania ofert: 23 listopada 2017 r., godz. 12:00

Czytaj więcej

ZP-145-4/17

Postępowanie, którego przedmiotem jest kompleksowa obsługa zamówienia na dostawę wyposażenia Centrum Symulacji Endoskopowej w zakresie prawnym, merytorycznym, technicznym i organizacyjnym, realizowanego na potrzeby projektu pn.: „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy, w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowych” współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Termin składania ofert 31 października 2017 r., godz. 10:00

Czytaj więcej

ZP-817/17

Postępowanie, którego przedmiotem jest sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

Termin składania ofert przedłużono do 6 listopada 2017 r., godz. 10:00

Czytaj więcej

ZP-800/17

Postępowanie, którego przedmiotem jest usługa edukacyjna polegająca na realizacji w 2017 roku kursów specjalizacyjnych dla lekarzy uczestniczących w projekcie pn.: „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju” współfinansowanym przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Termin składania ofert 13 października 2017 r., godz. 10:00

Czytaj więcej

ZP-806/17

Postępowanie, którego przedmiotem jest świadczenie usług eksperckich na potrzeby projektu pn.: „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy, w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowych” współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Termin składania ofert 5 października 2017 r., godz. 12:00

Czytaj więcej

ZP-677-2/17

Postępowanie, którego przedmiotem jest wykonanie systemu oddymiania głównej klatki schodowej w siedzibie CMKP przy ul. Marymonckiej 99/103 w Warszawie

Termin składania ofert 29 września 2017 r., godz. 10:00

Czytaj więcej