ZP-145/17

Postępowanie, którego przedmiotem jest kompleksowa obsługa zamówienia na dostawę wyposażenia Centrum Symulacji Endoskopowej w zakresie prawnym, merytorycznym, technicznym i organizacyjnym, realizowanego na potrzeby projektu pn.: „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy, w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowych” współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Termin składania ofert 4 lipca 2017 r., godz. 10:00

Czytaj więcej

ZP-275/17

Postępowanie, którego przedmiotem jest usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy uczestniczących w projekcie pn.: „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju” współfinansowanym przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Termin składania ofert przedłużono do dnia 13 kwietnia 2017 r., godz. 10:00

Czytaj więcej

ZP-171/17

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego, serwerów i oprogramowania na potrzeby CMKP w Warszawie

Termin składania ofert przedłużono do dnia 7 kwietnia 2017 r. godz. 10:00

Czytaj więcej

ZP-250/17

Postępowanie którego przedmiotem jest sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych

Termin składania ofert 25 kwietnia 2017 r., do godziny 10:00

Czytaj więcej

ZP-177/17

Postępowanie, którego przedmiotem jest usługa edukacyjna polegająca na organizacji i przeprowadzeniu w 2017 roku obowiązkowych kursów specjalizacyjnych przeznaczonych dla lekarzy uczestniczących w procesie kształcenia specjalizacyjnego

Termin składania ofert przedłożono do dnia: 31 marca 2017 r., godz. 10:00

Czytaj więcej

ZP-160/17

Postępowanie, którego przedmiotem jest sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego

Termin składania ofert 30 marca 2017 r., godz. 10:00

Czytaj więcej

ZP-80/17

Postępowanie, którego przedmiotem jest świadczenie usług związanych z obsługą podróży krajowych i zagranicznych na potrzeby projektu pn.: „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy, w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowych” współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Termin składania ofert 23 lutego 2017 r., godz. 10:00

Czytaj więcej

ZP-940/16

Postępowanie na świadczenie usług cateringowych podczas kursów specjalizacyjnych dla lekarzy uczestniczących w projekcie pn.: „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Termin składania ofert 3 stycznia 2016 r., godz. 10:00

Czytaj więcej

ZP-916/16

Przetarg nieograniczony na dostawę prasy krajowej na potrzeby CMKP w Warszawie

Termin składania ofert przedłużono do 14 grudnia 2016 r. godz. 10:00

Czytaj więcej

ZP-904/16

Przetarg nieograniczony na dostawę pisma Postępy Nauk Medycznych na potrzeby CMKP w Warszawie

Termin składania ofert przedłużono do 2 grudnia 2016 r. godz. 10:00

Czytaj więcej