ZP-177/17

Postępowanie, którego przedmiotem jest usługa edukacyjna polegająca na organizacji i przeprowadzeniu w 2017 roku obowiązkowych kursów specjalizacyjnych przeznaczonych dla lekarzy uczestniczących w procesie kształcenia specjalizacyjnego

Termin składania ofert przedłożono do dnia: 31 marca 2017 r., godz. 10:00

Czytaj więcej

ZP-160/17

Postępowanie, którego przedmiotem jest sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego

Termin składania ofert 30 marca 2017 r., godz. 10:00

Czytaj więcej

ZP-80/17

Postępowanie, którego przedmiotem jest świadczenie usług związanych z obsługą podróży krajowych i zagranicznych na potrzeby projektu pn.: „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy, w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowych” współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Termin składania ofert 23 lutego 2017 r., godz. 10:00

Czytaj więcej

ZP-940/16

Postępowanie na świadczenie usług cateringowych podczas kursów specjalizacyjnych dla lekarzy uczestniczących w projekcie pn.: „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Termin składania ofert 3 stycznia 2016 r., godz. 10:00

Czytaj więcej

ZP-916/16

Przetarg nieograniczony na dostawę prasy krajowej na potrzeby CMKP w Warszawie

Termin składania ofert przedłużono do 14 grudnia 2016 r. godz. 10:00

Czytaj więcej

ZP-904/16

Przetarg nieograniczony na dostawę pisma Postępy Nauk Medycznych na potrzeby CMKP w Warszawie

Termin składania ofert przedłużono do 2 grudnia 2016 r. godz. 10:00

Czytaj więcej

ZP-760/16

Przetarg nieograniczony na dostawę echokardiografu dla Kliniki Kardiologii CMKP w Warszawie

Termin składania ofert przedłużono do 30 listopada 2016 r. godz. 10:00

Czytaj więcej

ZP-768-2/16

Przetarg nieograniczony na dostawę przełączników sieciowych na potrzeby modernizacji infrastruktury sieciowej CMKP w Warszawie

Termin składania ofert 14 listopada 2016 r. godz. 10:00

Czytaj więcej

ZP-787/16

Przetarg nieograniczony którego przedmiotem jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej

Termin składania ofert 15 listopada 2016 r. godz. 10:00

Czytaj więcej

ZP-726/16

ZP-726/16

Przetarg nieograniczony na dostawę ultrasonografu z wyposażeniem dla Kliniki Neurologii i Epileptologii CMKP w Warszawie

Termin składania ofert przedłużono do 15.11.2016 r. godz. 10:00

Czytaj więcej