Pełnomocnicy uczelni medycznych ds. organizacji specjalizacji diagnostów laboratoryjnych

 • Prof. dr hab. Mieczysław Woźniak - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

  Pełnomocnik rektora ds. organizacji specjalizacji
  dla diagnostów laboratoryjnych
  Katedra i Zakład Analityki Medycznej
  Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
  ul. Pasteura 2, 50-367 Wrocław
  tel./fax: 71/ 784-00-54
  www.am.wroc.pl/diagnostyka

 • Prof. dr hab. Maciej Szmitkowski

  Pełnomocnik rektora ds. organizacji specjalizacji
  dla diagnostów laboratoryjnych
  Zakład Diagnostyki Biochemicznej
  Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
  Akademia Medyczna w Białymstoku
  ul. J. Waszyngtona 15a, 15-269 Białystok
  tel.: 85/ 746-85-87
  fax: 85/ 746-85-85
  e-mail: zdb@amb.edu.pl
  strona internetowa: www.amb.edu.pl

 • Dr hab. Beata Jakubowska-Solarska

  Pełnomocnik Rektora ds. Specjalizacji Diagnostów Laboratoryjnych
  Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
  Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
  ul.Chodźki 1, 20-093 Lublin
  Tel. 607-057-491, 603-792-931

 • Prof. dr hab. Eligia M. Szewczyk

  Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  ds. Specjalizacji dla Diagnostów Laboratoryjnych
  Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej
  sekretariat Oddziału Kształcenia Podyplomowego
  tel. 42/677-91-02

 • Dr Ewa Skarżyńska

  Pełnomocnik rektora ds. organizacji specjalizacji
  dla diagnostów laboratoryjnych
  Katedra i Zakład Biochemii i Chemii Klinicznej
  Wydział Farmaceutyczny
  Akademii Medycznej w Warszawie
  ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa
  tel./fax: 22/ 572-07-63

 • Prof. dr hab. med. Jerzy Naskalski

  Pełnomocnik rektora ds. organizacji specjalizacji
  dla diagnostów laboratoryjnych
  Zakład Diagnostyki
  Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
  ul. Kopernika 15b, 30-663 Kraków
  tel. 12/ 4248361
  e-mail: mbnaskal@cyf-kr.edu.pl

 • Dr n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka

  Pełnomocnik rektora ds. organizacji specjalizacji
  dla diagnostów laboratoryjnych
  Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej
  Wydział Farmaceutyczny i Oddział Medycyny
  Laboratoryjnej
  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  ul. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec tel. 32/ 364-11-52

 • Prof. dr hab. med. Andrzej Szutowicz

  Pełnomocnik rektora ds. organizacji specjalizacji
  dla diagnostów laboratoryjnych
  Katedra Biochemii Klinicznej
  Gdański Uniwersytet medyczny
  Ul. Dębinki 7; 80-211 Gdańsk
  Tel. 58, 349 27 70; fax: 58, 349 27 84
  e-mail: aszut@gumed.edu.pl

 • Dr hab. n. med. Ewa Żekanowska

  Pełnomocnik rektora ds. organizacji specjalizacji
  dla diagnostów laboratoryjnych
  Zakład Zaburzeń Hemostazy Katedry Patofizjologii
  Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  ul. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
  tel. 52/ 585-34-00

 • Prof. dr hab. Zygmunt Kopczyński

  Pełnomocnik rektora ds. organizacji specjalizacji
  dla diagnostów laboratoryjnych
  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
  Akademii Medycznej w Poznaniu
  ul. Łąkowa ½, 61-878 Poznań
  tel. 61/ 854-90-33, 855-34-96

 • Prof.dr hab. med. Stefania Giedrys-Kalemba

  Pełnomocnik rektora ds. organizacji specjalizacji
  dla diagnostów laboratoryjnych
  Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii
  Pomorskiej Uniwersytet Medyczny
  ul. Powstańców Wlkp. 72 70-111 Szczecin
  tel. 91 466 1652 fax. 91 466 1659