UWAGA!!!

Do wiadomości dla specjalizujących się i akredytowanych jednostek szkolących uprawnionych do prowadzenia specjalizacji.

Uczestników na kurs kieruje jednostka prowadząca specjalizację. Kwestie organizacyjne i finansowe uzgadniane są w formie porozumienia między jednostką prowadzącą specjalizację a organizatorem kursu.

Wykaz kursów w roku 2013