Lista kursów doskonalących

Lista kursów doskonalących

 • Wykaz specjalizacji lekarskich

  • Alergologia (0731)
  • Anestezjologia i intensywna terapia (0701)
  • Angiologia (0732)
  • Audiologia i foniatria (0733)
  • Balneologia i medycyna fizykalna (0734)
  • Chirurgia dziecięca (0702)
  • Chirurgia klatki piersiowej (0735)
  • Chirurgia naczyniowa (0736)
  • Chirurgia ogólna (0703)
  • Chirurgia onkologiczna (0737)
  • Chirurgia plastyczna (0738)
  • Chirurgia szczękowo-twarzowa (0704)
  • Choroby płuc (0739)
  • Choroby płuc dzieci (0792)
  • Choroby wewnętrzne (0705)
  • Choroby zakaźne (0706)
  • Dermatologia i wenerologia (0707)
  • Diabetologia (0740)
  • Diagnostyka laboratoryjna (0708)
  • Endokrynologia (0741)
  • Endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość (0799)
  • Endokrynologia i diabetologia dziecięca (0796)
  • Epidemiologia (0710)
  • Farmakologia kliniczna (0742)
  • Gastroenterologia (0743)
  • Gastroenterologia dziecięca (0797)
  • Genetyka kliniczna (0709)
  • Geriatria (0744)
  • Ginekologia onkologiczna (0787)
  • Hematologia (0745)
  • Hipertensjologia (0788)
  • Immunologia kliniczna (0746)
  • Intensywna terapia (0801)
  • Kardiochirurgia (0747)
  • Kardiologia (0748)
  • Kardiologia dziecięca (0762)
  • Medycyna lotnicza (0793)
  • Medycyna morska i tropikalna (0794)
  • Medycyna nuklearna (0749)
  • Medycyna paliatywna (0750)
  • Medycyna pracy (0711)
  • Medycyna ratunkowa (0712)
  • Medycyna rodzinna (0713)
  • Medycyna sądowa (0714)
  • Medycyna sportowa (0751)
  • Mikrobiologia lekarska (0716)
  • Nefrologia (0752)
  • Nefrologia dziecigca (0798)
  • Neonatologia (0753)
  • Neurochirurgia (0717)
  • Neurologia (0718)
  • Neurologia dziecięca (0763)
  • Neuropatologia (0789)
  • Okulistyka (0719)
  • Onkologia i hematologia dziecięca (0755)
  • Onkologia kliniczna (0754)
  • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu (0720)
  • Otorynolaryngologia (0721)
  • Otorynolaryngologia dziecięca (0790)
  • Patomorfologia (0722)
  • Pediatria (0723)
  • Pediatria metaboliczna (0795)
  • Perinatologia (0800)
  • Położnictwo i ginekologia (0724)
  • Psychiatria (0725)
  • Psychiatria dzieci i młodzieży (0756)
  • Radiologia i diagnostyka obrazowa (0726)
  • Radioterapia onkologiczna (0727)
  • Rehabilitacja medyczna (0728)
  • Reumatologia (0757)
  • Seksuologia (0758)
  • Toksykologia kliniczna (0759)
  • Transfuzjologia kliniczna (0760)
  • Transplantologia kliniczna (0761)
  • Urologia (0729)
  • Urologia dziecięca (0791)
  • Zdrowie publiczne (0730)
 • Wykaz specjalizacji lekarsko-dentystycznych:

  • Chirurgia stomatologiczna (0781)
  • Chirurgia szczęakowo-twarzowa (0704)
  • Ortodoncja (0782)
  • Periodontologia (0783)
  • Protetyka stomatologiczna (0784)
  • Stomatologia dziecięca (0785)
  • Stomatologia zachowawcza z endodoncją (0786)
  • Epidemiologia (0710)
  • Zdrowie publiczne (0730)