Akredytacja 2017

Jednostki akredytacyjne ubiegające się o prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych lub staży kierunkowych składają za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) wnioski akredytacyjne wyłącznie w formie elektronicznej.

Uwaga: Komunikat CSIOZ dla jednostek prowadzących szkolenie specjalizacyjne o konieczności wyznaczenia administratora jednostki szkolącej i założenia konta w Systemie Monitorowanie Kształcenia Pracowników Medycznych

Komunikat CSIOZ