Akredytacja 2018 – informacje dla jednostek organizacyjnych ubiegających się o akredytację

Szanowni Państwo,

Przed wysłaniem wniosku akredytacyjnego do CMKP, za pomocą SMK, uprzejmie prosimy o sprawdzenie poprawności wpisanej nazwy jednostki nadrzędnej, komórki organizacyjnej, zgodnie z rejestrem podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz danych teleadresowych.

Uprzejmie informujemy, że została zablokowana możliwość wypełniania wniosków o akredytację na staże kierunkowe.
Jest to spowodowane koniecznością dokonania zmian we wniosku.
O terminie zamieszczenia nowego formularza, zostaniecie Państwo poinformowani w kolejnym komunikacie zamieszczonym na stronie CMKP i CSiOZ.

Uwaga:

Informujemy, że Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP) nie jest twórcą systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), a jedynie jednym z jego użytkowników.
Jednostką odpowiedzialną za uruchomienie i wdrożenie tego systemu jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ).
Dlatego prosimy o kierowanie wszelkich uwag, skarg, wątpliwości i pytań związanych z funkcjonowaniem SMK bezpośrednio do CSIOZ
(22) 492 50 19,
(22) 203 27 66,
(22) 597 09 76,
(22) 597 09 75,
(22) 597 09 80,
(22) 597 09 21
lub e-mail: smk-serwis@csioz.gov.pl .

Uwaga: Jednostki organizacyjne ubiegające się o prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych lub staży kierunkowych składają wnioski akredytacyjne wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) po uprzednim wyznaczeniu administratora jednostki szkolącej i założeniu konta w SMK.

Uwaga: Komunikat CSIOZ dla jednostek prowadzących szkolenie specjalizacyjne o konieczności wyznaczenia administratora jednostki szkolącej i założenia konta w Systemie Monitorowanie Kształcenia Pracowników Medycznych

Komunikat CSIOZ