Instrukcja zakładania konta w SMK dla Zespołów Ekspertów ds. Akredytacji

Poniższa instrukcja zakładania konta w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych została przygotowana przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia i jest przeznaczona dla Zespołów Ekspertów ds. Akredytacji.

Podręcznik użytkownika – role Komisji Akredytacyjnej