Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych

Uwaga: w związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2016 r., ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw zawierającej nowe przepisy regulujące doskonalenie zawodowe ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych informujemy, że:
– wnioski organizatora kursu doskonalącego dla ratowników medycznych
– wnioski organizatora kursu doskonalacego dla dyspozytorów medycznych
należy przesyłać do CMKP wyłącznie do dnia 30 kwietnia 2017 r.

 • Informacje przekazywane do CMKP przez organizatorów kursów doskonalących dla ratowników medycznych

  Podmiot pragnący podjąć się organizacji i prowadzenia kursu doskonalącego dla ratowników medycznych przesyła do Studium Kliniczno-Dydaktycznego CMKP, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa, niżej wymienione dokumenty:

  1. Wniosek organizatora kursu doskonalącego dla ratowników medycznych
   UWAGA: Wnioski należy składać do CMKP minimum 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu
  2. Umowa (porozumienie) ze szpitalem, (w przypadku prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szpitalnym oddziale ratunkowym)
  3. Regulamin organizacyjny kursu

  Na podstawie powyższych informacji CMKP sporządzi i przedstawi na swojej stronie internetowej wykaz kursów i podmiotów prowadzących kursy doskonalące dla ratowników medycznych na terenie kraju do wiadomości zainteresowanych ratowników medycznych

 • Informacje przekazywane do CMKP przez organizatorów kursów doskonalących dla dyspozytorów medycznych

  Podmiot pragnący podjąć się organizacji i prowadzenia kursu doskonalącego dla dyspozytorów medycznych przesyła do Studium Kliniczno-Dydaktycznego CMKP, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa, niżej wymienione dokumenty:

  1. Wniosek organizatora kursu doskonalącego dla dyspozytorów medycznych
   UWAGA: Wnioski należy składać do CMKP minimum 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu
  2. Regulamin organizacyjny kursu

  Na podstawie powyższych informacji CMKP sporządzi i przedstawi na swojej stronie internetowej wykaz kursów i podmiotów prowadzących kursy doskonalące dla dyspozytorów medycznych na terenie kraju do wiadomości zainteresowanych dyspozytorów medycznych