Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych

Uwaga!

1 września 2017 r. weszły w życie nowe przepisy ustawy z dnia 8 września 2006 r.
o Państwowym Ratownictwie Medycznym dotyczące doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych.

11 października 2017 r. weszły w życie nowe przepisy ustawy z dnia 8 września 2006 r.
o Państwowym Ratownictwie Medycznym dotyczące doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.

Uprzejmie informujemy, że na stronie CMKP zostały zamieszczone nowe programy kursów doskonalących dla ratowników i dyspozytorów medycznych.