Formularze

UWAGA!!!

Wnioski należy przysyłać nie później niż 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem kursu na adres:

Marta Opałka
Studium Kliniczno-Dydaktyczne
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
ul. Marymoncka 99/103
01-813 Warszawa

Telefon kontaktowy: 22-5693-880

  • Wniosek organizatora kursu doskonalącego dla ratowników medycznych

  • Wniosek organizatora kursu doskonalącego dla dyspozytorów medycznych