Przesyłanie listy uczestników przez organizatorów kursów

Zgodnie z dyspozycją artykułu 19g ust. 6 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970280152&type=3)  zwracamy się o przesyłanie list lekarzy, którzy ukończyli kursy szkoleniowe objęte programem danej specjalizacji, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty ukończenia kursu.

Wytyczne techniczne co do przesyłanych list:

Certyfikat do szyfrowania plików

Format danych przesyłanych list – jeśli przesyłają Państwo kilka kursów, to proszę umieszczać je w jednym pliku, tak jak w przykładzie

Skrócona instrukcja instalacji i obsługi programu gpg4win:

 1. Należy pobrać i zainstalować program gpg4win (wymagane – Kleopatra i gpg4win)
 2. Link do strony z producenta oprogramowania Gpg4win
 3. Należy włączyć program Kleopatra i wygenerować klucze (pierwsza opcja)
  Aby wygenerować klucze należy:
  a) Kliknąć File->New Certificate…
  b) Kliknąć Create a personal OpenPGP key pair
  c) Wpisać nazwę klucza oraz adres e-mail, następnie kliknąć Next
  d) Kliknąć Create key
  e) Wpisać wymyślone przez siebie hasło i kliknąć OK
  f) Ponownie wprowadzić hasło
  g) Kliknąć Finish
 4. Należy wyeksportować swój klucz publiczny
  a) Zaznaczyć swój klucz
  b) Kliknąć Export Certificates
  c) Wskazać gdzie klucz ma zostać zapisany
  d) Przesłać wyeksportowany klucz na adres e-mail: azochowski@cmkp.edu.pl
 5. Należy dodać klucz do szyfrowania
  a) Pobrać z góry tej strony „Certyfikat do szyfrowania plików” – należy kliknąć prawym klawiszem myszy i użyć opcji w menu „Zapisz jako…” („Zapisz element docelowy jako”, itp itd) i zapisać plik w wybranym miejscu
  b) W programie Kleopatra kliknąć opcję Import Certificates, wskazać zapisany w poprzednim punkcie plik i kliknąć OK
  c) Kliknąć prawym klawiszem myszki na zaimportowanym kluczu i kliknąć opcję Certify Certificate
  d) Zaznczyć ptaszkami okienko na górze i na dole i kliknąć Next
  e) Kliknąć Certify
  f) Kliknąć FinishPunkty 1-5 wykonujemy tylko za pierwszym razem (chyba, że zmieni się komputer)
 6. Aby przesłać zaszyfrowany plik, należy:
  a) Kliknąć File->Sign\Encrypt Files…
  b) Wskazać pliki do zaszyfrowania
  c) Kliknąć Next
  d) Kliknąć każdy z dwóch kluczy w górnym okienku i przyciskiem Add umieszcić je w dolnym okienku
  e) Kliknąć Encrypt
  f) Kliknąć Finish
  g) Wysłać zaszyfrowane pliki o rozszerzeniu *.gpg jako załącznik
 7. Aby rozszyfrować otrzymany w załączniku plik o rozszerzeniu *.gpg należy:
  a) Kliknąć File->Decrypt/Verify Files…
  b) Wskazać plik do rozszyfrowania
  c) Kliknąć Decrypt/Verify
  d) Wpisać swoje hasło do programu Kleopatra

W przypadku jakichkolwiek problemów proszę kontaktować się z mgr Andrzejem Żochowskim pod numerem tel. 22 5693 754

Nie dotyczy jednostek CMKP.