Pełnomocnicy uczelni medycznych ds. organizacji specjalizacji diagnostów laboratoryjnych

 • Prof. dr hab. Mieczysław Woźniak

  Pełnomocnik rektora ds. organizacji specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych
  Katedra i Zakład Analityki Medycznej Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
  ul. Pasteura 2, 50-367 Wrocław
  Telefon i Fax: 71-7840-054
  strona internetowa: www.am.wroc.pl/diagnostyka

 • Prof. dr hab. Maciej Szmitkowski

  Pełnomocnik rektora ds. organizacji specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych
  Zakład Diagnostyki Biochemicznej Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Akademia Medyczna w Białymstoku
  ul. J. Waszyngtona 15a, 15-269 Białystok
  Telefon: 85-7468-5-87
  Fax: 85-7468-585
  e-mail: zdb@amb.edu.pl
  strona internetowa: www.amb.edu.pl

 • Dr hab. Beata Jakubowska-Solarska

  Pełnomocnik Rektora ds. Specjalizacji Diagnostów Laboratoryjnych
  Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
  ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin
  Telefon: 607-057-491, 603-792-931

 • Dr hab. n. farm. prof. nadzw. Ewa Balcerczak

  Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  ds. Specjalizacji dla Diagnostów Laboratoryjnych

  Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego ds. Oddziału Kształcenia Podyplomowego UM w Łodzi
  Prof. dr hab. n. farm. Andrzej Stańczak

  Biuro Oddziału Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego,
  ul. Muszyńskiego 1, 90-151Łódź
  Tel. 42 677 91 02; 42 677 93 05

 • Dr Ewa Skarżyńska

  Pełnomocnik rektora ds. organizacji specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych
  Katedra i Zakład Biochemii i Chemii Klinicznej Wydział Farmaceutyczny Akademii Medycznej w Warszawie
  ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa
  Telefon i Fax: 22-5720-763

 • Dr hab. Bogdan Solnica, Prof UK

  Zakład Diagnostyki
  Katedra Biochemii Klinicznej
  Wydział Lekarski
  Adres: ul. M. Kopernika 15 A, 31-501 Kraków
  tel.: (12) 424-87-92
  e-mail: bogdan.solnica@uj.edu.pl

 • Dr n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka

  Pełnomocnik rektora ds. organizacji specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych
  Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej Wydział Farmaceutyczny i Oddział Medycyny Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  ul. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec
  Telefon: 32-3641-152

 • Prof. dr hab. med. Andrzej Szutowicz

  Pełnomocnik rektora ds. organizacji specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych
  Katedra Biochemii Klinicznej Gdański Uniwersytet medyczny
  ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk
  Telefon: 58-3492-770
  Fax: 58-3492-784
  e-mail: aszut@gumed.edu.pl

 • Dr hab. n. med. Ewa Żekanowska

  Pełnomocnik rektora ds. organizacji specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych
  Zakład Zaburzeń Hemostazy Katedry Patofizjologii Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  ul. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
  Telefon: 52-5853-400

 • Prof. dr hab. Zygmunt Kopczyński

  Pełnomocnik rektora ds. organizacji specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych
  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Akademii Medycznej w Poznaniu
  ul. Łąkowa 1/2, 61-878 Poznań
  Telefon: 61-8549-033 oraz 61-8553-496

 • Dr n.med. Iwona Wojciechowska

  Pełnomocnik rektora ds. organizacji specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych
  Zakład Mikrobiologii i Immunologii Pomorski Uniwersytet Medyczny
  ul. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
  Telefon: 91-4661-652
  Fax: 91-4661-659