Kształcenie specjalizacyjne fizjoterapeutów

CMKP informuje, że tylko jednostki wpisane na listę jednostek akredytowanych do dnia 31.03.2018 będą brane pod uwagę w postepowaniu kwalifikacyjnym prowadzonym przez Urzędy Wojewódzkie  od 1 czerwca do 30 czerwca. Termin składania wniosków  w Urzędach Wojewódzkich do powyższego postępowania  trwa od 30 kwietnia 2018 r do 31 maja 2018 r.

W związku z wyżej wymienionymi terminami, wnioski o wpis na listę jednostek organizacyjnych prowadzących specjalizację w zakresie: fizjoterapii, farmacji, diagnostyki laboratoryjnej oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia muszą być złożone do CMKP do dnia 14 lutego 2018.