Studia specjalizacyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów

UWAGA NOWE ZASADY KWALIFIKOWANIA NA KURSY SPECJALIZACYJNE

LEKARZE, KTÓRZY ZŁOŻYLI WNIOSEK O ODBYWANIE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO W WYBRANEJ DZIEDZINIE MEDYCYNY ZA POMOCĄ SMK

UWAGA!!! LEKARZE, KTÓRZY ROZPOCZĘLI SPECJALIZACJĘ W POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM PRZEPROWADZONYM ZA POMOCĄ SYSTEMU SMK (tj. w postepowaniu przeprowadzonym od dnia 1 października 2017 do dnia 31 października 2017 roku) ZGŁASZAJĄ SIĘ NA KURSY WYŁĄCZNIE ZA POMOCĄ SMK (https://smk.ezdrowie.gov.pl). Planowany termin uruchomienia zapisów na kurs to 1 grudnia 2017 roku.

INNI LEKARZE

WYŁĄCZNIE przez elektroniczny formularz zgłoszeniowy na kursy w ramach programu dydaktycznego zamieszczonego na stronie CMKP.

W PRZYPADKU KURSÓW DLA DWÓCH TRYBÓW

Lekarze, którzy rozpoczęli specjalizację przed postępowaniem kwalifikacyjnym przeprowadzonym od dnia 1 października do dnia 31 października 2017 roku, zgłaszają się WYŁĄCZNIE przez elektroniczny formularz zgłoszeniowy na kursy w ramach programu dydaktycznego zamieszczonego na stronie CMKP.

Lekarze, którzy rozpoczęli specjalizację w postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzonym za pomocą systemu smk (tj. w postepowaniu przeprowadzonym od dnia 1 października 2017 do dnia 31 października 2017 roku) zgłaszają się na kursy wyłącznie za pomocą smk.

 

UWAGA!!!
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w programach specjalizacji lekarskich, lekarze realizujący moduł podstawowy z chorób wewnętrznych, pediatrii, chirurgii ogólnej, otorynolaryngologii lub patomorfologii będą przyjmowani na kursy z modułów specjalistycznych pod warunkiem zrealizowania i zaliczenia danego modułu podstawowego.

Osoby, które uzyskały odpowiedni wpis w książeczce specjalizacyjnej, a nie zostały zakwalifikowane na kursy z modułu specjalistycznego proszone są o dosłanie kopii odpowiedniej strony książeczki. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt, tel. 22 56 93 800.

 

Ważny komunikat Dyrektora CMKP w sprawie uznania dorobku naukowego i zawodowego w nowych dziedzinach medycyny

Załącznik do komunikatu Dyrektora CMKP (Styczeń 2017)

Komunikat Konsultanta Krajowego w dziedzinie Okulistyki (Styczeń 2016)

Komunikat CKP WUM w sprawie naboru na kurs 05-720/1-14-013-2016 (Październik 2016)