Wyszukiwarka jednostek akredytowanych prowadzących staże

Data ostatniej aktualizacji: 18.08.2017

Legenda
Kolorem żółtym oznaczono jednostki organizacyjne, które złożyły oświadczenie o spełnieniu warunków do prowadzenia staży kierunkowych w systemie modułowym (mogą prowadzić staże kierunkowe w systemie dotychczasowym i w systemie modułowym)
Kolorem czerwonym oznaczono jednostki organizacyjne, które nie złożyły oświadczenia o spełnieniu warunków do prowadzenia staży kierunkowych w systemie modułowym (aktualnie prowadzą staże kierunkowe w systemie dotychczasowym)
Kolorem zielonym oznaczono jednostki organizacyjne, które nie spełniają warunków do prowadzenia staży kierunkowych w systemie modułowym (prowadzą staże kierunkowe wyłącznie w systemie dotychczasowym)
Kolorem białym oznaczono jednostki organizacyjne, które prowadzą staże kierunkowe w systemie modułowym oraz w systemie dotychczasowym (wyjątek: jednostki Medycyny Rodzinnej oznaczone kolorem białym prowadzą specjalizacje wyłącznie w systemie modułowym)