Legenda
Kolorem żółtym oznaczono jednostki organizacyjne, które złożyły oświadczenie o spełnieniu warunków do prowadzenia specjalizacji w systemie modułowym (mogą prowadzić specjalizacje w systemie dotychczasowym i w systemie modułowym)
Kolorem czerwonym oznaczono jednostki organizacyjne, które nie złożyły oświadczenia o spełnieniu warunków do prowadzenia specjalizacji w systemie modułowym (aktualnie prowadzą specjalizacje w systemie dotychczasowym)
Kolorem zielonym oznaczono jednostki organizacyjne, które nie spełniają warunków do prowadzenia specjalizacji w systemie modułowym (prowadzą specjalizacje wyłącznie w systemie dotychczasowym)
Kolorem białym oznaczono jednostki organizacyjne, które prowadzą specjalizacje w systemie modułowym oraz w systemie dotychczasowym (wyjątek: jednostki Medycyny Rodzinnej oznaczone kolorem białym prowadzą specjalizacje wyłącznie w systemie modułowym)

Formularz wyszukiwania jednostek
Parametry filtra wyszukanych jednostek
Data sporządzenia wydruku: 2017-09-19, 20:45