Postępowania habilitacyjne

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego jest uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych, w zakresie medycyny i biologii medycznej, a także występowania o nadanie tytułu naukowego profesora.

Najwyższą godnością nadawaną przez Radę Naukową Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju medycyny, nauki lub życia społecznego jest tytuł doktora honoris causa.