Postępowanie o nadanie tytułu profesora

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego jest uprawnione do występowania o nadanie tytułu naukowego profesora nauk medycznych.

Najwyższą godnością nadawaną przez Radę Naukową Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju medycyny, nauki lub życia społecznego jest tytuł doktora honoris causa.