Relacja z Inauguracji Roku Akademickiego 2013/2014

16 października 2013 r. w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014.

Otwarcia uroczystości dokonała dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak, prof. nadzw. w CMKP – Dyrektor Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego witając przybyłych na inaugurację gości.

Swą obecnością uroczystość inauguracji zaszczycili m.in.: pan Igor Radziewicz-Winnicki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, pan poseł Tomasz Latos – przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia, przedstawiciele środowiska akademickiego – Rektorzy i Prorektorzy Uczelni Warszawy: prof. Marek Kulus – Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych WUM, prof. Cezary Mik – Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, prof. Jolanta Mogiła-Lisowska – Prorektor ds. studenckich i kształcenia Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, prof. Andrzej Kosmol – Dziekan Wydziału Rehabilitacji AWF.

Pani Jolanta Skolimowska – Z-ca Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia.

Uczestniczyli byli Dyrektorzy naszej Uczelni: prof. Jadwiga Słowińska-Srzednicka, prof. Ryszard Brzozowski, prof. Walerian Staszkiewicz.

Zaproszenie do udziału w Inauguracji przyjęli również: przedstawiciele instytutów naukowo-badawczych: prof. Henryk Skarżyński – Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, pełniący funkcję Konsultanta Krajowego w dziedzinie otorynolaryngologii, płk dr Stefan Antosiewicz – w imieniu komendanta Wojskowego Instytutu Medycznego, a także przedstawiciele organów samorządowych: pan Stanisław Kusak – Dyrektor Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu Miasta, pan Rafał Miastowski – Burmistrz Dzielnicy Bielany, pan Łukasz Świderski – Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Bielany, dr Paulina Miśkiewicz – Dyrektora Biura Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce, ks. prof. Stanisław Warzeszak – Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia.

W Inauguracji uczestniczyli: prof. Jerzy Majkowski – Prezes Federacji Polskich Towarzystw Medycznych oraz Konsultanci Krajowi: prof. Grzegorz Pawlicki – Konsultant Krajowy w dziedzinie inżynierii medycznej, prof. Jerzy Kruszewski – Konsultant Krajowy w dziedzinie alergologii, pani Mariola Śliwińska-Kowalska – Konsultant Krajowy w dziedzinie audiologii i foniatrii, pan prof. Andrzej Członkowski – Konsultant Krajowy w dziedzinie farmakologii klinicznej.

Przybyli Dyrektorzy Szpitali, dla których organem tworzącym jest CMKP: pani Anna Łukasik – Dyrektor SPSK im. prof. W. Orłowskiego oraz pan Mieczysław Błaszczyk – Dyrektor SPSK im. prof. A. Grucy w Otwocku.

Po przywitaniu gości w krótkim wystąpieniu inauguracyjnym prof. Joanna Jędrzejczak podkreśliła rolę CMKP w nowoczesnym kształceniu podyplomowym lekarzy, przy szczególnym zachowaniu najwyższych standardów kształcenia. Przedstawiła plany na przyszłość, wskazując na atuty i specyfikę instytucji. Pani Dyrektor zwróciła uwagę na kluczowe zadanie, jakim jest dydaktyka oraz wyzwania związane z  wprowadzeniem znowelizowanego systemu kształcenia specjalizacyjnego lekarzy i uruchomieniem specjalizacji modułowych. CMKP we współpracy z konsultantami krajowymi i towarzystwami naukowymi rozpoczęło już prace  nad trzecią edycją programów dostosowanych do modułowego systemu specjalizacji, zgodnie z rekomendacjami i  zaleceniami UE. Proces ten jest nierozerwalnie związany z potrzebą stworzenia nowych kryteriów i systemu akredytacji podmiotów prowadzących specjalizacje lekarskie w danej specjalności.

Jako nie mniej istotny dla przyszłości CMKP, prof. Joanna Jędrzejczak wskazała rozwój badań naukowych, szczególnie w kontekście badań klinicznych i wdrażania nowoczesnej wiedzy medycznej w diagnostyce i terapii pacjentów.

W swoim przemówieniu podkreśliła również sukcesy klinik i zakładów CMKP oraz osiągnięcia jej pracowników na polu dydaktycznym, naukowym i klinicznym, przytaczając listę wyróżnień i nagród zdobytych w ostatnim czasie.

Prezentacja z Inauguracji

Życzenia dla społeczności naszej uczelni na ręce pani dr hab. n. med. Joanny Jędrzejczak, prof. nadzw. – Dyrektora CMKP przesłał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

List Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Następnie głos zabrał pan Igor Radziewicz-Winnicki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia przekazując życzenia od Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza dla całej społeczności naszej Uczelni.

List od Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza

Listy gratulacyjne przesłali również Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia oraz Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

List Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia

List Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej

W trakcie Inauguracji Minister Igor Radziewicz-Winnicki wręczył dwie nagrody zespołowe Ministra Zdrowia za osiągnięcia dydaktyczne. Nagrody otrzymali:
1) zespół z Kliniki Kardiologii CMKP w składzie:

– prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj,
– prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski,
– dr hab. n. med. Bronisław Bednarz,
– dr n. med. Paweł Maciejewski,
– dr n. med. Ewa Makowska,
– dr n. med. Beata Zaborska.

2) zespół, w skład którego weszła pani dr n. med. Małgorzata Gietka-Czernel z Kliniki Endokrynologii CMKP.

Kolejnym punktem Inauguracji było uroczyste ślubowanie uczestników Studiów Doktoranckich oraz wręczenie indeksów przez panią dr hab. Urszulę Mackiewicz – Kierownika Studiów Doktoranckich . Po wręczeniu dyplomów doktora habilitowanego nauk medycznych przez panią prof. Joannę Jędrzejczak odbyła się promocja doktorów nauk medycznych. Tekst ślubowania odczytał pan dr hab. Wojciech Bik – Z-ca Kierownika Studium Kliniczno-Dydaktycznego.

W imieniu  Samorządu Doktorantów CMKP – nowych słuchaczy Studiów Doktoranckich przywitał pan August Wrotek.

Na zakończenie uroczystości wykład inauguracyjny pod tytułem „Czy o kosmosie można tylko marzyć” wygłosił generał Mirosław Hermaszewski.

Zapraszamy do obejrzenia wybranych zdjęć w galerii

Strona dla pracowników Centrum, skąd można pobrać wszystkie zdjęcia w pełnej rozdzielczości Inauguracja roku akademickiego 2013/2014