Finansowanie badań naukowych w CMKP

 ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE Z MŁODYMI NAUKOWCAMI CMKP

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z młodymi naukowcami CMKP które odbędzie się  1 marca 2016 r. o godz. 10:30 w Sali Rady Naukowej, przy ul. Marymonckiej 99/103 w Warszawie.

Spotkanie adresowane jest do wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych CMKP, prosimy przede wszystkim o obecność niesamodzielnych pracowników CMKP zatrudnionych na stanowiskach naukowo-dydaktycznych. Spotkanie poprowadzi Zastępca Dyrektora CMKP ds. Dydaktycznych i Naukowych dr hab. Wojciech Bik, prof. CMKP.

Podczas spotkania przedstawione zostaną możliwości uzyskiwania funduszy na prowadzenie badań naukowych. Informacje będą przedstawione przez p. mgr Liliję Harmozę – Kierownika Działu Obsługi Działalności Naukowej i Współpracy z Zagranicą.

Osoby planujące składanie wniosków o finasowanie badań naukowych prosimy o wypełnienie (w miarę istniejących możliwości) dołączonej ankiety po uzgodnieniu jej treści z Kierownikiem Jednostki, w której zatrudniony/a jest dany pracownik.

Plan składania wniosków 2017