Pracownicy Działu Obsługi Działalności Naukowej i Współpracy z Zagranicą

 • Sprawy dotyczące prac badawczych

  Anna Kurek

  Kleczewska 61/63,
  pok. 9
  tel. 22 5601 066

  Joanna Miernik

  Kleczewska 61/63,
  pok. 10
  tel. 22 5601 060

  Izabela Staszewska

  Kleczewska 61/63,
  pok. 11
  tel. 22 5601 063

 • Sprawy dotyczące postępowań habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu profesora

  dr Anna Pisarek

  Kleczewska 61/63,
  pok. 12
  tel. 22 5601 062