Zespół ds. E-learningu i Nowoczesnych Metod Kształcenia

Do zadań Zespołu ds. E-learningu i Nowoczesnych Metod Kształcenia należy w szczególności:

  • tworzenie, wdrażanie i rozwój strategii w zakresie e-learningu we współpracy z innymi zespołami, Studium Kliniczno-Dydaktycznym, Studium Medycyny Rodzinnej i Szkołą Zdrowia Publicznego, Działem Organizacyjno-Prawnym CMKP i Działem Informatyki CMKP;
  • bieżąca obsługa platformy e-learningowej CMKP;
  • projektowanie i koordynowanie kursów e-learningowych poprzez wsparcie techniczne i metodyczne autorów kursów wsparcie dla kursów stacjonarnych w zakresie opracowywania treści multimedialnych tj. prezentacje, wykłady wideo, filmy edukacyjne, testy wiedzy;
  • produkcja kursów e-learningowych na zamówienie jednostek CMKP i produkowanie materiałów interaktywnych audiowizualnych (wykładów, filmów edukacyjnych, webinariów itp.);
  • opracowanie strategii testowania i wdrażania zajęć przygotowywanych na platformę e-learningową;
  • przygotowanie i wdrożenie modelu hybrydowego kształcenia w Centrum Medycznym.