Egzaminy doktorskie

 • Dyscyplina podstawowa

  Egzamin z dyscypliny podstawowej – biologia medyczna

  Pani mgr Elżbiety Sokół

  odbędzie się 6 lutego 2017 r. o godz. 11.00, sekretariat Dyrektora

  Skład komisji:

  Przewodnicząca:      dr hab. n. med. Ewa Hennig, prof. CMKP

  Członkowie:

  Dr hab. n. med. Jadwiga Fabiańska-Mitek

  Dr hab. n. med. Urszula Mackiewicz

  Dr hab. n. med. Agnieszka Piekiełko-Witkowska – promotor

  Egzamin z dyscypliny podstawowej – medycyna

  Pana lek. med. Mariana Malinowskiego

  odbędzie się 25 stycznia 2017 r. o godz. 10.00, sala 415b

  Skład komisji:

  Przewodniczący: Dr hab. n. med. Grzegorz Madycki, prof. nadzw. CMKP

  Członkowie:

  Dr. hab. n. med. Małgorzata Gietka-Czernel

  Dr hab. n. med. Romuald Dębski, prof. nadzw. CMKP

  Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Jakiel – promotor

  Egzamin z dyscypliny podstawowej – medycyna

  Pana lek. med. Rafała Mańczaka

  odbędzie się 16 grudnia 2016 r. o godz. 13.00, sekretariat Dyrektora

  Skład komisji:

  Przewodniczący: Dr hab. n. med. Michał Mączewski

  Członkowie:

  Dr. hab. n. med. Tomasz Jaxa-Chamiec

  Prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj

  Prof. dr hab. n. med. Adam Torbicki – promotor

  Egzamin z dyscypliny podstawowej – medycyna

  Pana lek. med. Michała Ciebiery

  odbędzie się 14 grudnia 2016 r. o godz. 12.30, sekretariat Dyrektora

  Skład komisji:

  Przewodniczący: Dr hab. n. med. Grzegorz Madycki, prof. CMKP

  Członkowie:

  Dr. hab. n. med. Romuald Dębski, prof. nadzw. w CMKP

  Prof. dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński

  Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Jakiel – promotor

  Egzamin z dyscypliny podstawowej – biologia medyczna

  Pani mgr Magdaleny Rudzińskiej

  odbędzie się 12 grudnia 2016 r. o godz. 15.30, sekretariat Dyrektora

  Skład komisji:

  Przewodnicząca: Dr hab. n. med. Ewa Hennig, prof. CMKP

  Członkowie:

  Prof. dr. hab. n. med. Ewa Lech-Marańda

  Dr hab. n. med. Urszula Mackiewicz

  Prof. dr hab. n. med. Barbara Czarnocka – promotor

  Egzamin z dyscypliny podstawowej – medycyna

  Pani lek. med. Magdaleny Pieniężnej-Ćwirko

  odbędzie się 06 grudnia 2016 r. o godz. 10.00, sekretariat Dyrektora

  Skład komisji:

  Przewodniczący:  Prof. dr hab. n. med. Jacek Kowalczewski

  Członkowie:

  Dr. hab. n. med. Jarosław Czubak, prof. CMKP

  Prof. dr hab. n. med. Wojciech Marczyński

  Prof. dr hab. n. med. Stanisław Pomianowski – promotor

  Egzamin z dyscypliny podstawowej – biologia medyczna

  Pani mgr Hanna Kędzierska

  odbędzie się 10 listopada 2016 r. o godz. 10.00 sala 415B

  Skład komisji:

  Przewodnicząca:      dr hab. n. med. Ewa Hennig, prof. CMKP

  Członkowie:

  Dr hab. n. med. Lucyna Bednarek-Papierska

  Dr hab. n. med. Urszula Mackiewicz

  Dr hab. n. med. Agnieszka Piekiełko-Witkowska – promotor

 • Filozofia

  Egzamin z filozofii odbędzie się 31 stycznia 2017 r. o godz. 16.30

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

  Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

  ul. Wójcickiego 1/3, Warszawa

  Budynek 23, II piętro

  Zakres wiedzy na egzamin z filozofii

   

 • Język nowożytny

  Egzamin z języka angielskiego

  Pani mgr Hanna Kędzierska

  odbędzie się 7 listopada 2016 r. o godz. 11.30, Sala Granatowa

  Skład komisji:

  Przewodnicząca:      mgr Agnieszka Burakowska, Studium Języków Obcych, UKSW

  Członkowie:

  dr. n. med. Joanna Bogusławska

  dr hab. n.med. Agnieszka Piekiełko-Witkowska – promotor