Obrony

Uprzejmie zawiadamiam, że 20 lutego 2017 r. o godz. 12.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w sali Rady Naukowej /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

lek. Tomasza Jakutowicza

Temat rozprawy: „Leczenie uszkodzeń chrząstki stawowej u królików z wykorzystaniem   przeszczepów chondrocytów auto- i allogenicznych – badania porównawcze”

Promotor: dr hab. Jarosław Czubak, prof. nadzw. CMKP

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Bohatyrewicz, prof. dr hab. Wojciech Marczyński

_______________________________

Uprzejmie zawiadamiam, że 8 lutego 2017 r. o godz. 11.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w sali Rady Naukowej /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

lek. Michała Ciebiery

Temat rozprawy: „Ocena korelacji pomiędzy stężeniem witaminy D3 i transformującego czynnika wzrostu beta3 w surowicy krwi a ryzykiem wystąpienia mięśniaków macicy w wybranych populacjach kobiet”

Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Jakiel

Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Łukaszuka, prof. dr hab. Roman Smolarczyk

_______________________________

Uprzejmie zawiadamiam, że 6 grudnia 2016 r. o godz. 12.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w Dużej Auli /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

lek. Marcina Nowaka

Temat rozprawy: „Pomiar ciężkości powikłań w ocenie wyników leczenia zespołu kanału nadgarstka endoskopową metodą Krishnana”

Promotor: dr hab. Bartłomiej Noszczyk

Recenzenci: dr hab. Jan Rykała, dr hab. Jerzy Jankau

_______________________________

Uprzejmie zawiadamiam, że 6 grudnia 2016 r. o godz. 11.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w Dużej Auli /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

lek. Żanety Nitek

Temat rozprawy: „Ocena morfometryczna chrząstki stawu kolanowego wykorzystaniem wybranych technik rezonansu magnetycznego (MR) w poszczególnych grupach wiekowych”

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Walecki

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Bohatyrewicz, prof. dr hab. Ludomir Stefańczyk

_______________________________

Uprzejmie zawiadamiam, że 21 listopada 2016 r. o godz. 11.30 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w Dużej Auli /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

mgr Małgorzaty Kalisz

Temat rozprawy: „Ocena wydzielania adiponektyny całkowitej i frakcji adiponektyny wysokocząsteczkowej w pozawałowej niewydolności serca u szczura”

Promotor: dr hab. Wojciech Bik, prof. CMKP

Promotor pomocniczy: dr Lidia Martyńska

Recenzenci: prof. dr hab. Katarzyna Winczyk, dr hab. Dorota Tomaszewska-Zaręba

_______________________________

Uprzejmie zawiadamiam, że 14 czerwca 2016 r. o godz. 11.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w Dużej Auli /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

lek. Ewy Pilichowskiej-Paszkiet

Temat rozprawy: „Echokardiograficzna ocena funkcji i geometrii lewego przedsionka u pacjentów poddawanych ablacji migotania przedsionków”

Promotor: prof. dr hab. Piotr Kułakowski

Promotor pomocniczy: dr Beata Zaborska

Recenzenci: prof. dr hab. Katarzyna Mizia-Stec, dr hab. Andrzej Tomaszewski, prof. UM

________________________________

Uprzejmie zawiadamiam, że 26 kwietnia 2016 r. o godz. 11.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w sali Rady Naukowej /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

lek. Agnieszki Pomianowskiej

Temat rozprawy: „Zastosowanie płaszczyzn promienistych oraz metody mapowania T2* w obrazowaniu struktur stawu biodrowego u chorych z konfliktem udowo-panewkowym”

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Walecki

Recenzenci: dr hab. Jarosław Czubak, prof. CMKP, dr hab. Ewa Kluczewska

________________________________

Uprzejmie zawiadamiam, że 25 kwietnia 2016 r. o godz. 11.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w sali Rady Naukowej /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

mgr Zofii Grzywocz

Temat rozprawy: „Wpływ czynników wzrostu uwalnianych przez ludzką owodnię na komórki śródbłonka pępowiny (HUVEC), komórki jednojądrzaste szpiku oraz komórki nowotworowe linii Jurkat”

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Kawiak

Promotor pomocniczy: dr Grażyna Hoser

Recenzenci: dr hab. Piotr Czekaj, prof. SUM, dr hab. Dariusz Szukiewicz