Stypendia doktorskie

 • Zasady przyznawania

  O stypendia mogą ubiegać się wyłącznie pracownicy CMKP, którzy mają wszczęty przewód doktorski.

  Rozporzadzenie_MNiSW_stypendia_doktorskie

  Zarzadzenie CMKP_stypendia_doktorskie

   

 • Komisja ds. Rozwoju Kadry Naukowej

  Wnioski o przyznanie stypendium doktorskiego opiniuje Komisja ds. Rozwoju Kadry Naukowej w następującym składzie:

  Przewodnicząca:

  • Prof. dr hab. n. med. Barbara Czarnocka

  Członkowie:

  • Dr hab. n. med. Marek Tałałaj, prof. CMKP – wiceprzewodniczący
  • Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Jakiel
  • Prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski
  • Dr hab. n. med. G. Madycki, prof. CMKP
  • Prof. dr hab. n. med. Wojciech Marczyński
  • Dr hab. n. med. M. Mączewski
  • Dr hab. n. med. M. Rylski, prof. CMKP
  • Prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski