Rada Naukowa

Rada Naukowa – kadencja na lata 2013 – 2017

Przewodniczący

 • Prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert

Sekretarz

 • Prof. dr hab. n. med. Wojciech Marczyński

Członkowie Rady Naukowej

Profesorowie i doktorzy habilitowani

 • Dr hab. n. med.  Lucyna Bednarek-Papierska
 • Dr hab. n. med. Bronisław Bednarz
 • Dr hab. n. med. Wojciech Bik, prof. CMKP
 • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj
 • Dr hab. n. med. Dorota Cianciara, prof. CMKP
 • Prof. dr hab. n. med. Barbara Czarnocka
 • Dr hab. n. med. Jarosław Czubak, prof. CMKP
 • Dr hab. n. med. Romuald Dębski, prof. CMKP
 • Dr hab. n. med. Jakub Dobruch
 • Dr hab. n. med. Monika Duda
 • Dr hab. n. med. Jadwiga Fabijańska-Mitek
 • Prof. dr hab. n. med. Urszula Fiszer
 • Dr hab. n. biol. Alina Gajewska, prof. IFiŻZ PAN
 • Dr hab. n. med. Damian Gaweł
 • Dr hab. n. med. Małgorzata Gietka-Czernel
 • Prof. dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek
 • Dr hab. n. med. Ewa Hennig, prof. CMKP
 • Dr hab. n. med. Jacek Imiela
 • Dr hab. n. med. Teresa Jackowska, prof. CMKP
 • Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Jakiel
 • Dr hab. n. med. Tomasz Jaxa-Chamiec
 • Dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak, prof. CMKP
 • Dr hab. n. med. Ireneusz Kantor
 • Dr hab. n. med. Janusz Kocik
 • Prof. dr hab. n. med. Jacek Kowalczewski
 • Prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski
 • Dr hab. n. med. Marcin Kurzyna, prof. CMKP
 • Prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda
 • Prof. dr hab. n. med. Bogusław Maciejewski
 • Dr hab. n. med. Urszula Mackiewicz
 • Dr hab. n. med. Grzegorz Madycki, prof. CMKP
 • Prof. dr hab. n. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska
 • Prof. dr hab. n. med. Wojciech Marczyński
 • Dr hab. n. med. Michał Mączewski, prof. CMKP
 • Dr hab. n. med. Andrzej Mróz
 • Dr hab. n. med. Artur Niedzielski
 • Dr hab. n. med. Bartłomiej Noszczyk
 • Dr hab. n. o zdr. Janusz Ostrowski
 • Prof. dr hab. n. med. Jerzy Ostrowski
 • Dr hab. n. med. Agnieszka Piekiełko-Witkowska
 • Dr hab. n. med. Tadeusz Pieńkowski, prof. CMKP
 • Prof. dr hab. n. med. Michał Pirożyński
 • Dr hab. n. med. Marcin Polkowski
 • Prof. dr hab. n. med. Stanisław Pomianowski
 • Prof. dr hab. n. med. Jarosław Reguła
 • Dr hab. n. med. Marcin Rylski, prof. CMKP
 • Dr hab. n. med. Michał Sobstyl
 • Prof. dr hab. n. med. Piotr Socha
 • Prof. dr hab. n. med. Walerian Staszkiewicz
 • Prof. dr hab. n. med. Marek Szczepkowski
 • Dr hab. n. med. Sebastian Szmit
 • Dr hab. n. med. Marek Tałałaj, prof. CMKP
 • Prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski
 • Prof. dr hab. n. med. Adam Torbicki
 • Dr hab. n. med. Marcin Tyrakowski
 • Prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki
 • Dr hab. n. med.  Edyta Zagórowicz
 • Dr hab. n. med. Mirosław Ząbek, prof. CMKP
 • Prof. dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński

Przedstawiciele nauczycieli akademickich

 • Dr n. med. Agnieszka Baranowska-Bik
 • Dr n. med. Alicja Bauer
 • Lek. Agata Bogołowska-Stieblich
 • Dr n. med. Joanna Bogusławska
 • Dr n.med. Katarzyna Borycka-Kiciak
 • Dr n. med. Tomasz Bużański
 • Dr n. med. Małgorzata Godziejewska-Zawada
 • Dr n. med. Marzena Kubiczek-Jagielska
 • Dr n. med. Piotr Popławski
 • Lek. Ada Sawicka
 • Dr n.med. Maria Stelmachowska-Banaś

Przedstawiciele uczestników Studiów Doktoranckich

Mgr Joanna Misiorowska
Mgr Katarzyna Rodzik

Przedstawiciele pracowników nie będący nauczycielami akademickimi

 • Mgr Sylwia Machnik-Pawlak
 • Mgr Magdalena Kulesza
 • Mgr Anna Piwowarczyk

Osoby uczestniczące w posiedzeniach Rady Naukowej z głosem doradczym

 • Mgr inż. Zbigniew Piotrowski z-ca Dyrektora ds. organizacyjno-ekonomicznych
 • Mgr Halina Biernacka – Kwestor
 • Mgr Renata Seweryniak – kierownik Biblioteki
 • Dr n. przyr. Grażyna Hoser – przedstawiciel NSZZ „ Solidarność”
 • Krystyna Kałuża- przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego Pracowników CMKP