Informacje dla doktorantów

 • Ramowy program studiów

 • Wykłady i kursy obowiązkowe

  Medyczne bazy danych (dla I roku)

  Pozyskiwanie środków na badania naukowe (dla I roku)

  22 listopada 2017 r. – ul. Kleczewska 61/63, sala 202, godz. 9.00-14.00

  Przygotowanie dydaktyczne (dla I roku)

  kwiecień/maj 2017 r.,  godz. 9.00- 13.00 (pon.-pt.)

  Blok humanistyczny (dla I, II i III roku)

  Blok humanistyczny obejmuje zajęcia z historii medycyny, filozofii i etyki (łącznie 30 godz. w blokach po 3 godz.)

  Pierwsze trzy bloki zajęć z historii medycyny: 25.10.2017 r., 29.11.2018r., 20.12.2107 r., godz. 14-17.

  Terminy zajęć z filozofii i etyki w trakcie uzgadniania.

  ul. Marymoncka 99/103

  Statystyka medyczna (dla I roku)

  CZĘŚĆ I (Wykłady) – styczeń/luty 2018 r., godz. 9-00-13.00 (pon.-pt.). 

  CZĘŚĆ II (Ćwiczenia) – luty/marzec 2018 r., godz. 9-00-13.00 (pon.-pt.).

  Seminaria doktoranckie (dla I, II, III i IV roku)

  maj/czerwiec 2018 r. (pięć spotkań, godz. 9.00-14.00)   

  Medycyna i biologia medyczna (dla II roku)

  Lista proponowanych kursów w przygotowywaniu.

  Język angielski (dla I roku i dla chętnych z II, III i IV)

  30 godzin konwersacji (rozpoczęcie listopad 2017 r). Zajęcia odbywają się raz na tydzień we wtorek, godz. 12.00-14.00 – 15 spotkań). Termin pierwszego spotkania zostanie podany w najbliższym czasie.

  ul. Marymoncka 99/103, p.412.

  Z zajęć mogą być zwolnione osoby posiadające certyfikat z języka angielskiego znajdujący się na liście MNiSW (poniżej).

  Honorowane certyfikaty językowe

   

 • Seminaria doktoranckie

 • Otwarcie przewodu

 • Kodeks etyki doktoranta