Aktualności

Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

ogłasza rekrutację na 4-letnie stacjonarne, bezpłatne

STUDIA DOKTORANCKIE
w zakresie medycyna i biologia medyczna

Przyjmujemy zgłoszenia do realizacji następujących projektów badawczych:

 1. Znaczenie płci w rozpoznawaniu raka nienaciekającego błony mięśniowej pęcherza moczowego dużego ryzyka oraz leczeniu chorych dotkniętych tym nowotworem.

 2. Ocena czynności wypieracza pęcherza moczowego ze szczególnym uwzględnieniem jego niewydolności powstałej po operacji radykalnego wycięcia stercza.

 3. Korelacja Zmian ogniskowych w korze i strukturach podkorowych oraz atrofii istoty szarej z przebiegiem klinicznym stwardnienia rozsianego.

 4. Poszukiwanie optymalnego testu przesiewowego w kierunku pierwotnego hiperaldosteronizmu.

 5. Ocena parametrów radiograficznych opisujących kształt i ustawienie miednicy oraz kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej u chorych z wybranymi patologiami stawu biodroweg.

 6.  Ocena prognostyczna wybranych parametrów echokardiograficznych serca u chorych otrzymujących kardiotoksyczną terapię przeciwnowotworową.

 7. Poszukiwanie markerów metabolicznych twardziny – ocena stężeń adipokin w monitorowaniu przebiegu choroby.

 8. Diagnostyka i leczenie grypy oraz zakażeń wywołanych przez Respiratory Syncytial Virus (RSV) u dzieci.

 9. Częstość występowania, charakterystyka endoskopowa i rokowanie guzów neuroendokrynnych jelita grubego wykrytych w kolonoskopii przesiewowej.

 10. Długoterminowe wyniki endoskopowego leczenia dużych polipów jelita grubego.

Termin składania dokumentów i podań o przyjęcie na studia upływa
17 lipca 2017

Konkursowy egzamin kwalifikacyjny odbędzie się
26 września 2017

w siedzibie CMKP w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103.
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej
www.cmkp.edu.pl (w zakładce Studia Doktoranckie)
oraz w sekretariacie Studiów Doktoranckich,
01-813 Warszawa, ul. Marymoncka 99/103, pokój 412
poniedziałek – piątek: 8:00 – 15:00
tel. 22 56 93 824

 

Terminy seminariów doktoranckich w roku akademickim 2016/2017:

 • 24.05.17
 • 01.06.17
 • 08.06.17
 • 12.06.17

godz. 9.00-13.00, Sala Rady Naukowej, ul. Marymoncka 99/103

Zajęcia „Przygotowanie dydaktyczne” dla doktorantów I roku odbędą się w dniach:

24 – 28  kwietnia 2017 r.,  godz. 9.00- 13.00, Dom Nauki, ul. Schroegra 82  sala S-1