Aktualności

Wykłady z Historii medycyny w ramach „Bloku humanistycznego” dla doktorantów I, II i III roku odbędą się w dniach:

-25.10. 2017, godz. 14-17, sala RN

-29.11.2017, godz. 14-17, sala RN

-31.01.2018, godz. 14-17, sala Granatowa

-28.02.2018, godz. 14-17, sala Granatowa

-28.03. 2018, godz. 14-17, sala Granatowa

Wykład z Etyki badań medycznych i biologicznych w ramach „Bloku humanistycznego” dla doktorantów I, II i III roku odbędzie się w dniu:

-14.03.2018, godz. 14-17, sala RN

 

Wykłady z Filozofii w ramach „Bloku humanistycznego” dla doktorantów I, II i III roku odbędą się w dniach:

-04.04.2018, godz. 17-20, sala Granatowa

-11.04.2018, godz. 17-20, sala Granatowa

-18.04.2018, godz. 17-20, sala Granatowa

25.04.2018, godz. 17-20, sala Granatowa