Aktualności

Dyrektor

Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

w Warszawie 

ogłasza rekrutację na 4-letnie stacjonarne, bezpłatne

STUDIA DOKTORANCKIE
w zakresie medycyny klinicznej i biologii medycznej

Przyjmujemy zgłoszenia do realizacji następujących projektów badawczych:

 1. Leczenie uszkodzeń chrząstki stawowej u królików z wykorzystaniem różnych typów membran półprzepuszczalnych – badania porównawcze (Prof. dr hab. Jarosław Czubak)
 2. Próba identyfikacji nowych szlaków sygnalizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój dysfunkcji lewej komory serca w niedoczynności tarczycy u szczura (Dr hab. Monika Duda)
 3. Rola białek ERM i ich aktywacji w patogenezie nowotworów tarczycy (Dr hab. Damian Gaweł)
 4. Ocena wpływu przewlekłego autoimmunologicznego zapalenia tarczycy u ciężarnych na biochemiczną i hemodynamiczną czynność łożyska (Dr hab. Małgorzata Gietka-Czernel)
 5. Korzystny wpływ suplementacji selenu na przebieg przewlekłego autoimmunologicznego zapalenia tarczycy                                   (Dr hab. Małgorzata Gietka-Czernel)
 6. Poszukiwanie genetycznych uwarunkowań współwystępowania choroby Hashimoto u kobiet z zespołem policystycznych jajników przy użyciu sekwencjonowania eksomów (Prof. dr hab.Ewa Hennig)
 7. Zgłaszalność do konkurencyjnych strategii badań przesiewowych raka jelita grubego- randomizowane badanie w dziedzinie zdrowia publicznego w ramach Polskiego Programu Badań Przesiewowych (Dr hab. Michał Kamiński)
 8. Rola mikrobiomu i biomarkerów surowicy w nadzorze pacjentów z grupy zwiększonego ryzyka występowania raka żołądka (Dr hab. Michał Kamiński)
 9. Metagenomika i metabolomika stolca w eksperymentalnym modelu ludzkiego ksenograftu (Prof. dr hab. Jerzy Ostrowski)
 10. Rola kaspazy-4 w ludzkich leukocytach w patogenezie wstrząsu septycznego w modelu myszy humanizowanych                         (Prof. dr hab. Michał Pirożyński)
 11. Epigenetyczne mechanizmy działania czynników opóźniających starzenie: metforminy, rapamycyny i resweratrolu na starzenie fibroblastów skóry człowieka (Prof. dr hab. Monika Puzianowska-Kuźnicka)
 12. Wartość diagnostyczna i predykcyjna testu wysiłkowego sercowo-płucnego u chorych z podejrzeniem nadciśnienia płucnego (Dr hab. Sebastian Szmit)
 13. Rejestr chorych z akromegalią- Polska specyfika rozpoznawania, leczenia i przebiegu powikłań rzadkiej choroby                               (Prof. dr hab. Wojciech Zgliczyński)
 14. Hormon wzrostu (GH), insulinopodobny czynnik wzrostu typu 1 (IGF-1) oraz rozpuszczalne białko alfa-klotho (α-sKL) u pacjentów z akromegalią- analiza przyczyn rozbieżności wyników biochemicznych w powiązaniu z obrazem klinicznym i sposobem leczenia (Prof. dr hab. Wojciech Zgliczyński)                                                                                                                                                          (o realizację tematu mogą ubiegać się wyłącznie diagności laboratoryjni)

Termin składania dokumentów i podań o przyjęcie na studia upływa
09 lipca 2018 r.

Konkursowy egzamin kwalifikacyjny odbędzie się
17 i 18 września 2018 r.

w siedzibie CMKP w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej

www.cmkp.edu.pl (w zakładce Studia Doktoranckie)

oraz w sekretariacie Studiów Doktoranckich,

01-813 Warszawa,  ul. Marymoncka 99/103, pokój 412

poniedziałek – piątek: 8:00 – 15:00

tel. 22 56 93 824

 

Wykłady z Historii medycyny w ramach „Bloku humanistycznego” dla doktorantów I, II i III roku odbędą się w dniach:

-25.10. 2017, godz. 14-17, sala RN

-29.11.2017, godz. 14-17, sala RN

-31.01.2018, godz. 14-17, sala Granatowa

-28.02.2018, godz. 14-17, sala Granatowa

-28.03. 2018, godz. 14-17, sala Granatowa

Wykład z Etyki badań medycznych i biologicznych w ramach „Bloku humanistycznego” dla doktorantów I, II i III roku odbędzie się w dniu:

-14.03.2018, godz. 14-17, sala RN

 

Wykłady z Filozofii w ramach „Bloku humanistycznego” dla doktorantów I, II i III roku odbędą się w dniach:

-04.04.2018, godz. 17-20, sala Granatowa

-11.04.2018, godz. 17-20, sala Granatowa

-18.04.2018, godz. 17-20, sala Granatowa

25.04.2018, godz. 17-20, sala Granatowa