Aktualności

  • W dniu 20 września br. odbył się egzamin kwalifikacyjny na Studia Doktoranckie w CMKP. Od 1 października do grona naszych Doktorantów dołączy 7 osób. Wszystkim serdecznie gratulujemy.
  • Prosimy o składanie wniosków o stypendia doktoranckie, zwiększenie stypendium doktoranckiego i wniosków o stypendia dla najlepszych doktorantów.
  • Decyzją Samorządu Doktoranckiego Przewodniczącą Samorządu Doktoranckiego na rok akademicki 2016/2017 została Pani mgr Joanna Misiorowska. Rolę zastępcy przewodniczącej będzie pełnić Pani mgr Katarzyna Rodzik, a rolę Sekretarza Pani mgr Aleksandra Peterek

Gratulujemy !!!

Serdecznie gratulujemy !!!