Samorząd doktorantów

 • Rada Samorządu Doktorantów

  Przewodnicząca:

  Mgr Katarzyna Rodzik

  Z-ca Przewodniczącej:

  Lek. Paweł Jaworski

  Sekretarz:

  MgrAleksandra Paterek

  Członkowie Rady:

  Lek. med. Joanna Barankiewicz

  Lek. med. Władysław Januszewicz

  Lek. med. Mieszko Kozikowski

  Mgr Paulina Wieszczy

 • Przedstawiciele Samorządu w Radzie Naukowej CMKP

  Przedstawiciele Samorządu w Radzie Naukowej CMKP:

  Mgr Aleksandra Paterek

  Mgr Katarzyna Rodzik

  Przedstawiciele Samorządu w Komisji Dyscyplinarnej CMKP:

  Mgr Aleksandra Paterek

 • Komisja Dyscyplinarna Doktorantów

  Skład Komisji:

  Prof. dr hab. Urszula Fiszer – przewodniczący

  Prof. dr hab. Ewa Lech-Marańda

  Dr hab. Dorota Cianciara, prof. CMKP

  Dr hab. Jarosław Czubak, prof. CMKP

  Mgr Aleksandra Paterek- przedstawiciel Studiów Doktoranckich

 • Komisja ds. Studiów Doktoranckich

  Przewodnicząca: Dr hab. n. med. Urszula Mackiewicz, prof. CMKP

  Członkowie:

  • Dr hab. n. med. Teresa Jackowska, prof.  CMKP
  • Dr hab. n. med. Marcin Polkowski
  • Prof. dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński
  • Dr hab. n. med. Bronisław Bednarz
  • Prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda
 • Regulamin Samorządu Doktorantów