Samorząd doktorantów

 • Rada Samorządu Doktorantów

  Przewodnicząca:

  Mgr Joanna Misiorowska

  Z-ca Przewodniczącej:

  Mgr Katarzyna Rodzik

  Sekretarz:

  MgrAleksandra Paterek

  Członkowie Rady:

  Lek. med. Joanna Barankiewicz

  Lek. med. Władysław Januszewicz

  Lek. med. Mieszko Kozikowski

  Mgr Paulina Wieszczy

 • Przedstawiciele Samorządu w Radzie Naukowej CMKP

  Przedstawiciele Samorządu w Radzie Naukowej CMKP:

  Mgr Joanna Misiorowska

  Mgr Katarzyna Rodzik

  Przedstawiciele Samorządu w Komisji Dyscyplinarnej CMKP:

  Mgr Joanna Misiorowska

 • Komisja Dyscyplinarna Doktorantów

  Skład Komisji:

  Prof. dr hab. Jarosław Czubak – przewodniczący

  Prof. dr hab. Marek Tałałaj

  Dr hab. Bronisław Bednarz

  Mgr Joanna Misiorowska

  Mgr Katarzyna Rodzik

 • Regulamin Samorządu Doktorantów