ZP-1092/13

Przetarg nieograniczony na usługę organizacji i przeprowadzenia kursów doskonalących dla ratowników  medycznych i dyspozytorów medycznych na potrzeby CMKP w ramach projektu systemowego pn.: „Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

.

Termin składania ofert 19.11.2013 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert 19.11.2013 r. godz. 10:30

Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_część_4_19.12.2013

Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_część_6_19.12.2013

Część 1 postępowania została unieważniona w dniu 12.12.2013, na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_część_2_06.12.2013

Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_część_3_06.12.2013

Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_część_5_06.12.2013

Wyjaśnienia_treści_SIWZ_12.11.2013

Wyjaśnienia_treści_SIWZ_08.11.2013

Wyjaśnienia_terści_SIWZ_31.10.2013

SIWZ_28.10.2013

Załącznik_nr 1A_do_SIWZ_28.10.2013

Załącznik_nr_ 1B_do SIWZ_28.10.2013

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE_28.10.2013

Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do UPUE_24.10.2013

UWAGA – W WYNIKU ZALECEŃ POKONTROLNYCH ZMIENIONO ZASADY ROZLICZANIA KURSÓW, PROSZĘ O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ ZE WZOREM UMOWY