ZP-995/13

Przetarg nieograniczony na usługę organizacji obowiązkowych kursów specjalizacyjnych z medycyny ratunkowej

.

Termin składania ofert 09.10.2013 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert 09.10.2013 r. godz. 10:30

Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszych_ofert_23.10.2013

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ_25.09.2013

Zmiana treści SIWZ_19.09.2013

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu_19.09.2013

Zmiana treści SIWZ_13.09.2013

Załącznik nr 1 i 2 do SIWZ-zmiana_13.09.2013

SIWZ_12.09.2013

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE_12.09.2013

Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do UPUE_09.09.2013

UWAGA – W WYNIKU ZALECEŃ POKONTROLNYCH ZMIENIONO ZASADY ROZLICZANIA KURSÓW, PROSZĘ O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ ZE WZOREM UMOWY

Postępowanie realizowane w ramach projektu „Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego