Komunikat Dyrektora CMKP w sprawie uznania dorobku naukowego i zawodowego w nowych dziedzinach medycyny

Komunikat

w sprawie trybu postępowania o uznanie lekarzowi dotychczasowego dorobku zawodowego i naukowego za równoważny z realizacją programu specjalizacji w nowej dziedzinie medycyny, nieobjętej dotychczasowym systemem szkolenia specjalizacyjnego i dopuszczenie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.

W związku z uruchomieniem nowego modułowego systemu specjalizacji, uprzejmie przypominamy, że ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.) w artykule 16 ust. 9, przewiduje wyjątkowy tryb dopuszczenia do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, w nowej dziedzinie medycyny, nieobjętej dotychczas systemem szkolenia specjalizacyjnego, pod warunkiem, że dotyczy to uzasadnionego przypadku oraz wnioskodawca posiada dorobek zawodowy i naukowy równoważny z realizacją programu specjalizacji w tej dziedzinie medycyny.

Całą treść komunikatu mogą państwo przeczytać w zamieszczonym poniżej dokumencie.

Ważny komunikat Dyrektora CMKP w sprawie uznania dorobku naukowego i zawodowego w nowych dziedzinach medycyny

Załącznik do komunikatu Dyrektora CMKP