Referent/specjalista w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej

 

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

 poszukuje pracownika na stanowisko

referent/specjalista (obsługa biurowa)


w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej

ul. Roentgena 5, Warszawa

Wymiar etatu: 1 etat na zastępstwo

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe – minimum licencjat,
 • Doświadczenie w pracy wymagające stałego kontaktu z ludźmi,
 • Elastyczność godzin pracy,
 • Biegła umiejętność obsługi pakietu MS Office, w tym MS Access i doświadczenie w pracy z bazami danych,
 • Świetna organizacja pracy z umiejętnością priorytetyzowania zadań,
 • Umiejętność samodzielnego i sprawnego rozwiazywania problemów,
 • Komunikatywność, asertywność oraz wysoka kultura osobista,
 • Chęć rozwoju zawodowego i podejmowania nowych wyzwań.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na zastępstwo na umowę o pracę,
 • stabilne wynagrodzenie,
 • świadczenia socjalne.

Dokumenty wymagane dla powyższego stanowiska pracy:

  • CV,
  • list motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018r., poz.1000) wg wzoru: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa w celu niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Podanie danych wykraczających poza zakres wymagany Kodeksem pracy jest dobrowolne przy czym podanie ich i nie wyrażenie zgody na przetwarzanie uniemożliwi udział w procesie rekrutacji. Przyjąłem/Przyjęłam do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.”
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji wg wzoru:Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa również w celu przyszłych procesów rekrutacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego jednak nie dłużej niż przez okres 2 lat od daty wyrażenia zgody. Podanie danych wykraczających poza zakres wymagany Kodeksem pracy jest dobrowolne przy czym podanie ich i nie wyrażenie zgody na przetwarzanie uniemożliwi udział w procesie rekrutacji. Przyjąłem/Przyjęłam do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.”
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzula informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez CMKP wg wzoru: „Oświadczam, iż zapoznałem/am się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.” Dokumenty prosimy składać do dnia  30 września 2019 r. (decyduje data wpływu do CMKP) w Dziale Spraw Osobowych i Płac CMKP, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa, pocztą na wskazany powyżej adres lub pocztą elektroniczną na adres: praca@cmkp.edu.pl.

Dokumenty prosimy składać do dnia  30 września 2019 r. (decyduje data wpływu do CMKP) w Dziale Spraw Osobowych i Płac CMKP, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa, pocztą na wskazany powyżej adres lub pocztą elektroniczną na adres: praca@cmkp.edu.pl.

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów  nie zwracamy.