Adiunkt w Klinice Ginekologii Onkologicznej i Położnictwa

 

Informacja o wyniku konkursu

 

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej

Jednostka organizacyjna: Klinika Ginekologii Onkologicznej i Położnictwa

Wymiar: pełny etat

Data ogłoszenia: 06.05.2019 r.

Termin składania dokumentów: 04.06.2019 r.

Data rozstrzygnięcia: 25.06.2019 r.

Liczba zgłoszeń: 1

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: dr Diana Massalska

 

Uzasadnienie:

Kandydat spełnia wymogi formalne i merytoryczne.