Aktualności

Seminaria doktoranckie – transmisja online

Transmisja z dnia 10 września 2020

Transmisja z dnia 9 września 2020

 

Wykłady obowiązkowe dla doktorantów II roku

„Historia medycyny” – I zajęcia

18.12.2019 r. – ul. Marymoncka 99/103, godz. 14-17, sala Rady Naukowej

https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/cmkp_budynek.jpg

 https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/regulaminu_studiow_doktoranckich.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Zarzadzenie-Nr-113111.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Zarzadzenie-Nr-114111.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/ustawa-o-szkolnictwie-wyzszym.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/ksztalcenie_na_studiach_doktoranckich.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/rozp_sudia_stypendia.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Rozporzadzenie_doktoraty_2011.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/WZOR-WNIOSKU-STYPENDIUM-DOKTORANCKIE.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/WZORY-WNIOSKOW-POMOC-MATERIALNA.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/regulaminu_studiow_doktoranckich_24_09_2013.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/USTAWA_o-stopniach-naukowych.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Tabela-kryteriów-zwiększenia-stypendium_UM.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/WZÓR-WNIOSKU-DLA-DOKTORANTÓW-I-ROKU.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/WZÓR-WNIOSKU-DLA-DOKTORANTÓW-II-IV-ROKU.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/WZÓR-WNIOSKU_STYPENDIUM-SOCJALNE.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/WZÓR-WNIOSKU_STYP.-DLA-OSOB-NIEPEŁNOSPRAWNYCH.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/WZÓR-WNIOSKU_ZAPOMOGA.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/WZÓR-WNIOSKU_STYP.DLA-NAJLEPSZYCH-DOKTORANTÓW.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/regulaminu_studiow_doktoranckich_po_uzupełnieniu.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/regulamin_zwiekszenie_stypendium_dla_najlepszych-doktorantĂłw_ostatni.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Regulamin-przyznawania-zwiÄ™kszenia-stypendium-doktoranckiego.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Regulamin-StudiĂłw-Doktoranckich.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Wzór-wniosku-stypendium-doktoranckie.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Wzór-wniosku-zwiększenie-stypendium-I-rok-studiów.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Wzór-wniosku-zwiększenie-stypendium-II-IV-rok-studiów.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Rozporządzenie-z-dnia-12-grudnia-2013-w-sprawie-studiów-doktoranckich-i-stypendiów-doktoranckich.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Rozporządzenie-o-specjalizacji-2_styczeń_2013.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/doc.-A.-Piekiełko.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/prof.-M.-Puzianowska-Kuśnicka.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/doc.-M.-Mączewski.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/prof.-J.-Ostrowski.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/prof.-J.-Ostrowski1.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/doc.-M.-Mączewski1.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/prof.-A.-Borówka-1.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Borówka-_projekt-na-stronę.AB-dod.1.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Zarządzenie-uzupełnione.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/WZÓR-WNIOSKU-DLA-DOKTORANTÓW-I-ROKU1.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/ROZP_O-STUD_NOWE.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Zmiana-rozporz_1.09..pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/ZMIANY-w-USTAWIE-PRAWO.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/USTAWA_o-stopniach-naukowych1.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/USTAWA_PRAWO_OSTATNIA.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/USTAWA_o-stopniach-naukowych_z-ostatnimi-zmianami.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Zmiana-rozporz_1.09.1.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/MPK-starzenie-skory-projekt.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Czubak.docx|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Projekt-dr_APW.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Rozporządzenie-z-dnia-..2015-w-sprawie-szczegółowego-trybu-i-warunków-przeprowadzania-czynności.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Wzór-wniosku-zwiększenie-stypendium-II-IV-rok-studiów1.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Nowe-rozporządzenie_Rozporządzenie-MNSW-z-13.04.-2016-r_studia-i-styp-dokt.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/Jednolite-rozporządzenia-w-sprawie-kształcenia-z-dnia-19.01.15.pdf – Regulamin studiów doktoranckich|Zarzadzenie Nr 113111|Zarzadzenie Nr 114111|ustawa o szkolnictwie wyzszym|ksztalcenie_na_studiach_doktoranckich|rozp_sudia_stypendia|Rozporzadzenie_doktoraty_2011|WZOR WNIOSKU – STYPENDIUM DOKTORANCKIE|WZORY WNIOSKOW – POMOC MATERIALNA|Regulamin studiów doktoranckich |USTAWA_o stopniach naukowych|Tabela kryteriów zwiększenia stypendium_UM|WZÓR WNIOSKU DLA DOKTORANTÓW I ROKU|WZÓR WNIOSKU DLA DOKTORANTÓW II-IV ROKU|WZÓR WNIOSKU_STYPENDIUM SOCJALNE|WZÓR WNIOSKU_STYP. DLA OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH|WZÓR WNIOSKU_ZAPOMOGA|WZÓR WNIOSKU_STYP.DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW|Regilamin Studiów Doktoranckich|Regulamin zwiększenie stypendium doktoranckiego|Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego|Regulamin Studiów Doktoranckich|Wzór wniosku – stypendium doktoranckie|Wzór wniosku – zwiększenie stypendium (I rok studiów)|Wzór wniosku – zwiększenie stypendium (II-IV rok studiów)|Rozporządzenie z dnia 12.12.2013 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich|Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2.01.3013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów|1.Rola mikroRNA w regulacji ekspresji cząsteczek związanych z adhezją komórkową w raku nerki typu jasnokomórkowego.(biologia molekularna, onkologia)|2.Rola szlaków receptora hormonów uwalniających gonadotropinę w procesie starzenia układu immunologicznego (biologia molekularna, gerontologia)|doc. M. Mączewski|prof. J. Ostrowski|5.Opracowanie mysiego modelu heteroprzeszczepu raka jelita grubego (gastroenterologia, biologia molekularna)|Plik #2|Informacja dla podmiotów|Badanie ryzyka istnienia przerzutów do miednicznych węzłów chłonnych u chorych poddanych endoskopowej prostatektomii radykaln|Zarządzenie uzupełnione|WZÓR WNIOSKU DLA DOKTORANTÓW I ROKU|ROZP_O STUD_NOWE|Zmiana rozporz_1.09.|ZMIANY w USTAWIE PRAWO|USTAWA_o stopniach naukowych|USTAWA_PRAWO_OSTATNIA|USTAWA_o stopniach naukowych_z ostatnimi zmianami|Zmiana rozporz_1.09.|MPK starzenie skory projekt|Czubak|Projekt dr_APW|Rozporządzenie z dnia ..2015 w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności|Wzór-wniosku-zwiększenie-stypendium-II-IV-rok-studiów|Nowe rozporządzenie_Rozporządzenie MNSW z 13.04. 2016 r_studia i styp dokt|Jednolite rozporządzenia w sprawie kształcenia z dnia 19.01.15

regulaminu_studiow_doktoranckich.pdf|Zarzadzenie-Nr-113111.pdf|Zarzadzenie-Nr-114111.pdf|ustawa-o-szkolnictwie-wyzszym.pdf|ksztalcenie_na_studiach_doktoranckich.pdf|rozp_sudia_stypendia.pdf|Rozporzadzenie_doktoraty_2011.pdf|WZOR-WNIOSKU-STYPENDIUM-DOKTORANCKIE.doc|WZORY-WNIOSKOW-POMOC-MATERIALNA.doc|regulaminu_studiow_doktoranckich_24_09_2013.pdf|USTAWA_o-stopniach-naukowych.pdf|Tabela-kryteriów-zwiększenia-stypendium_UM.doc|WZÓR-WNIOSKU-DLA-DOKTORANTÓW-I-ROKU.doc|WZÓR-WNIOSKU-DLA-DOKTORANTÓW-II-IV-ROKU.doc|WZÓR-WNIOSKU_STYPENDIUM-SOCJALNE.doc|WZÓR-WNIOSKU_STYP.-DLA-OSOB-NIEPEŁNOSPRAWNYCH.doc|WZÓR-WNIOSKU_ZAPOMOGA.doc|WZÓR-WNIOSKU_STYP.DLA-NAJLEPSZYCH-DOKTORANTÓW.doc|regulaminu_studiow_doktoranckich_po_uzupełnieniu.doc|regulamin_zwiekszenie_stypendium_dla_najlepszych-doktorantĂłw_ostatni.doc|Regulamin-przyznawania-zwiÄ™kszenia-stypendium-doktoranckiego.pdf|Regulamin-StudiĂłw-Doktoranckich.pdf|Wzór-wniosku-stypendium-doktoranckie.doc|Wzór-wniosku-zwiększenie-stypendium-I-rok-studiów.doc|Wzór-wniosku-zwiększenie-stypendium-II-IV-rok-studiów.doc|Rozporządzenie-z-dnia-12-grudnia-2013-w-sprawie-studiów-doktoranckich-i-stypendiów-doktoranckich.pdf|Rozporządzenie-o-specjalizacji-2_styczeń_2013.pdf|doc.-A.-Piekiełko.pdf|prof.-M.-Puzianowska-Kuśnicka.doc|doc.-M.-Mączewski.doc|prof.-J.-Ostrowski.doc|prof.-J.-Ostrowski1.doc|doc.-M.-Mączewski1.doc|prof.-A.-Borówka-1.doc|Borówka-_projekt-na-stronę.AB-dod.1.doc|Zarządzenie-uzupełnione.pdf|WZÓR-WNIOSKU-DLA-DOKTORANTÓW-I-ROKU1.doc|ROZP_O-STUD_NOWE.pdf|Zmiana-rozporz_1.09..pdf|ZMIANY-w-USTAWIE-PRAWO.pdf|USTAWA_o-stopniach-naukowych1.pdf|USTAWA_PRAWO_OSTATNIA.pdf|USTAWA_o-stopniach-naukowych_z-ostatnimi-zmianami.pdf|Zmiana-rozporz_1.09.1.pdf|MPK-starzenie-skory-projekt.doc|Czubak.docx|Projekt-dr_APW.pdf|Rozporządzenie-z-dnia-..2015-w-sprawie-szczegółowego-trybu-i-warunków-przeprowadzania-czynności.pdf|Wzór-wniosku-zwiększenie-stypendium-II-IV-rok-studiów1.doc|Nowe-rozporządzenie_Rozporządzenie-MNSW-z-13.04.-2016-r_studia-i-styp-dokt.pdf|Jednolite-rozporządzenia-w-sprawie-kształcenia-z-dnia-19.01.15.pdf

Kierownik Studium Studiów Doktoranckich

Dr hab. n. med. Urszula Mackiewicz, prof. CMKP

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
ul. Marymoncka 99/103
01-813 Warszawa
pok. 412 (IV piętro)
Dyżur:
Wtorek 12:00-14:00