2. Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP

W dniu 21 października odbyło się drugie z cyklu seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2019/2020. Podczas seminarium prof. Antoni Niedzielski wygłosił wykład nt. psychologii medycznej. W swoim wystąpieniu prof. Antoni Niedzielski psychologię medyczną przedstawił jako dziedzinę praktyczną psychologii odnoszącą się do rozstrzygania problemów pacjenta związanych z chorobą somatyczną, chorobą wymagającą interwencji lekarza nie będącego psychiatrą. W odróżnieniu od psychologii klinicznej tradycyjnie wiązanej z psychiatrią, psychologia medyczna poszerza obszar wsparcia psychologicznego pacjentów w chorobach  innych niż nerwice i psychozy. Wystąpienie było okazją do dyskusji na temat znaczenia wsparcia psychologicznego m.in. pacjentów geriatrycznych, miejsca psychologów medycznych w zespołach interdyscyplinarnych oraz możliwości instytucjonalizacji psychologii medycznej.

A.Niedzielski-Psychologia medyczna

Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

5. seminarium SZP CMKP

Piąte seminarium SZP CMKP w roku akademickim 2020/2021 odbyło się w dniu 23 listopada. W ramach seminarium Doktor Alicja Baska wygłosiła wykład pt. „Zalecenia żywieniowe 2020 – krok w kierunku diety planetarnej?”. W swoim wystąpieniu Doktor Alicja Baska, wychodząc od najnowszych zaleceń żywieniowych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny opracowanych w ramach Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, omówiła wpływ diety na stan zdrowia jednostek i środowiska […]

24.11.2020
Więcej
Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

Szkoła Prawa Medycznego CMKP – kurs on-line

28 listopada 2020 r. odbędzie się kurs organizowany przez Szkołę Zdrowia Publicznego. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.  Lekarz uczestniczący w kursie otrzymuje 6 pkt. edukacyjnych, (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. nr 231/2004, poz. 2326 z późniejszymi zmianami). Każdy wykład składać się będzie z 30 min. prezentacji oraz 15 min. sesji pytań. Wszystkie wykłady będą rejestrowane. Kurs odbędzie […]

18.11.2020
Więcej
Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

4. seminarium SZP CMKP

W dniu 16 listopada odbyło się czwarte seminarium SZP CMKP w roku akademickim 2020/2021. W ramach seminarium prof. Dorota Cianciara wygłosiła wykład pt. „Kompetencje wymagane do pracy w zdrowiu publicznym, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej”. W swoim wystąpieniu prof. Dorota Cianciara, bazując głównie głównie na przykładzie USA, przedstawiła historię powstania i ewolucję problematyki zdrowia publicznego, bardzo złożone zagadnienia kształtowania kadr zdrowia publicznego, a zwłaszcza różnie rozumianego problemu kompetencji do pracy w tym obszarze. Po wystąpieniu odbyła […]

18.11.2020
Więcej