2. Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP

W dniu 21 października odbyło się drugie z cyklu seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2019/2020. Podczas seminarium prof. Antoni Niedzielski wygłosił wykład nt. psychologii medycznej. W swoim wystąpieniu prof. Antoni Niedzielski psychologię medyczną przedstawił jako dziedzinę praktyczną psychologii odnoszącą się do rozstrzygania problemów pacjenta związanych z chorobą somatyczną, chorobą wymagającą interwencji lekarza nie będącego psychiatrą. W odróżnieniu od psychologii klinicznej tradycyjnie wiązanej z psychiatrią, psychologia medyczna poszerza obszar wsparcia psychologicznego pacjentów w chorobach  innych niż nerwice i psychozy. Wystąpienie było okazją do dyskusji na temat znaczenia wsparcia psychologicznego m.in. pacjentów geriatrycznych, miejsca psychologów medycznych w zespołach interdyscyplinarnych oraz możliwości instytucjonalizacji psychologii medycznej.

A.Niedzielski-Psychologia medyczna

Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

Szczepienia ochronne w Polsce

Pandemia COVID-19 udowodniła, jak wciąż nieprzewidywalne są choroby zakaźne oraz w jak wielkim stopniu mogą one nie tylko zagrażać zdrowiu i życiu jednostek, lecz także destabilizować życie społeczne, polityczne i gospodarcze całych państw. W walce z chorobami zakaźnymi najlepszym rozwiązaniem są powszechne szczepienia ochronne. Zapewnienie dostępu do zweryfikowanej, merytorycznej i mającej przystępną formę wiedzy o szczepieniach jest konieczne, żeby doprowadzić do świadomego zaszczepienia się jak największej części społeczeństwa. Dr n. o zdr. […]

28.06.2021
Więcej
Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

Polonijny panel profesorów

W niedzielę 24 stycznia 2021 r. odbył się organizowany przez Konsulat Generalny RP w Chicago Polonijny panel profesorów #SzczepimySię, poświęcony zagadnieniu szczepień i ich roli w walce z wirusami. Eksperci dyskutowali na temat roli szczepień w zapobieganiu epidemii i odpowiedzialności za zdrowie społeczności wyrażanej indywidualną decyzją o zaszczepieniu się. W Polonijnym panelu profesorów brał udział Prof. Jarosław Pinkas, dyrektor i dziekan Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP. Transmisja z panelu dostępna jest pod adresem: https://www.facebook.com/ […]

29.01.2021
Więcej
Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

Sesja „Medycyna stylu życia i zdrowie publiczne” z udziałem pracowników Szkoły Zdrowia Publicznego

Sesja „Medycyna stylu życia i zdrowie publiczne” z udziałem pracowników Szkoły Zdrowia. II Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia W dniach 7-13 grudnia 2020 r. odbył się II Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia (PTMSŻ), w którego przeprowadzeniu i organizacji uczestniczyli pracownicy Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP. Podczas Głównej Części wydarzenia, prowadzonej na żywo z Zakładu Medycyny Stylu Życia SZP CMKP, odbyła się doskonale […]

15.12.2020
Więcej