6. Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP

W dniu 2 grudnia odbyło się szóste z kolei seminarium w roku akademickim 2019/2020. Przed cyklicznym wykładem dyrektor CMKP prof. Ryszard Gellert wręczył dr. Wojciechowi Zgliczyńskiemu akt nominacyjny powołujący go na stanowisko p.o. Kierownika Zakładu Geriatrii i Gerontologii SZP oraz przekazał, wraz z gratulacjami,  dyplomy specjalistów w zakresie zdrowia publicznego dr. Iwonie Wrześniewskiej-Wal, dr. Wojciechowi Zgliczyńskiemu oraz dr. Danielowi Śliżowi. Następnie lek. dent. Agnieszka Osiadło przedstawiła prezentację pt. ”Edukacja Zdrowotna a zachowania”. Prelegentka w swoim wystąpieniu zaprezentowała zebrane wyniki różnorodnych badań przedstawiające zachowania zdrowotne Polaków, m.in. rezultaty badań: „Wiedza i zachowania zdrowotne studentów medycyny w zakresie czynników ryzyka sercowo-naczyniowego”, „Wiedza a zachowania zdrowotne dzieci chorych na cukrzycę typu I”, „Zachowania zdrowotne i miejsce zdrowia w hierarchii wartości młodzieży” oraz „Występowanie nadwagi i otyłości oraz wiedza i zachowania młodzieży małych miast i wsi”. Wyniki większość tych badań wskazują na anty- zdrowotne zachowania Polaków mimo posiadanej wysokiej wiedzy i świadomości potrzeby działań i zachowań prozdrowotnych. Tematy przedstawione przez dr Agnieszkę Osiadło wywołały żywą dyskusję wśród uczestników seminarium.

Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

6. Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP

30 listopada odbyło się szóste seminarium SZP CMKP w roku akademickim 2020/2021. W pierwszej części seminarium Pan Adam Skowron wygłosił wykład pt. „Pojęcie tajemnicy lekarskiej jako zagadnienie etyczne”, w którym przedstawił rozwój koncepcji tajemnicy lekarskiej od starożytności do współczesności. W drugiej części seminarium Pani Doktor Anna Augustynowicz wygłosiła wykład „Modyfikacja przepisów prawnych w zakresie odpowiedzialności karnej personelu medycznego uczestniczącego w rozpoznawaniu i leczeniu COVID-19”, w którym poruszyła budzącą obecnie […]

30.11.2020
Więcej
Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

VI Szkoła Prawa medycznego CMKP

W dniu 28 listopada 2020 r. odbyła się VI edycja Szkoły Prawa Medycznego CMKP. Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał Profesor Ryszard Gellert, Dyrektor CMKP. Konferencja, która po raz pierwszy odbyła się on-line, stanowiła symboliczną inaugurację pracy Zakładu Prawa Medycznego i Orzecznictwa Lekarskiego w Szkole Zdrowia Publicznego CMKP. Tematem tegorocznej edycji Szkoły było „Prawo w pandemii”. Epidemia wywołana przez wirusa SARS CoV-2 pokazała, że tak jak 100 lat temu choroby […]

30.11.2020
Więcej
Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

5. seminarium SZP CMKP

Piąte seminarium SZP CMKP w roku akademickim 2020/2021 odbyło się w dniu 23 listopada. W ramach seminarium Doktor Alicja Baska wygłosiła wykład pt. „Zalecenia żywieniowe 2020 – krok w kierunku diety planetarnej?”. W swoim wystąpieniu Doktor Alicja Baska, wychodząc od najnowszych zaleceń żywieniowych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny opracowanych w ramach Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, omówiła wpływ diety na stan zdrowia jednostek i środowiska […]

24.11.2020
Więcej