6. Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP

W dniu 2 grudnia odbyło się szóste z kolei seminarium w roku akademickim 2019/2020. Przed cyklicznym wykładem dyrektor CMKP prof. Ryszard Gellert wręczył dr. Wojciechowi Zgliczyńskiemu akt nominacyjny powołujący go na stanowisko p.o. Kierownika Zakładu Geriatrii i Gerontologii SZP oraz przekazał, wraz z gratulacjami,  dyplomy specjalistów w zakresie zdrowia publicznego dr. Iwonie Wrześniewskiej-Wal, dr. Wojciechowi Zgliczyńskiemu oraz dr. Danielowi Śliżowi. Następnie lek. dent. Agnieszka Osiadło przedstawiła prezentację pt. ”Edukacja Zdrowotna a zachowania”. Prelegentka w swoim wystąpieniu zaprezentowała zebrane wyniki różnorodnych badań przedstawiające zachowania zdrowotne Polaków, m.in. rezultaty badań: „Wiedza i zachowania zdrowotne studentów medycyny w zakresie czynników ryzyka sercowo-naczyniowego”, „Wiedza a zachowania zdrowotne dzieci chorych na cukrzycę typu I”, „Zachowania zdrowotne i miejsce zdrowia w hierarchii wartości młodzieży” oraz „Występowanie nadwagi i otyłości oraz wiedza i zachowania młodzieży małych miast i wsi”. Wyniki większość tych badań wskazują na anty- zdrowotne zachowania Polaków mimo posiadanej wysokiej wiedzy i świadomości potrzeby działań i zachowań prozdrowotnych. Tematy przedstawione przez dr Agnieszkę Osiadło wywołały żywą dyskusję wśród uczestników seminarium.

Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

Szczepienia ochronne w Polsce

Pandemia COVID-19 udowodniła, jak wciąż nieprzewidywalne są choroby zakaźne oraz w jak wielkim stopniu mogą one nie tylko zagrażać zdrowiu i życiu jednostek, lecz także destabilizować życie społeczne, polityczne i gospodarcze całych państw. W walce z chorobami zakaźnymi najlepszym rozwiązaniem są powszechne szczepienia ochronne. Zapewnienie dostępu do zweryfikowanej, merytorycznej i mającej przystępną formę wiedzy o szczepieniach jest konieczne, żeby doprowadzić do świadomego zaszczepienia się jak największej części społeczeństwa. Dr n. o zdr. […]

28.06.2021
Więcej
Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

Polonijny panel profesorów

W niedzielę 24 stycznia 2021 r. odbył się organizowany przez Konsulat Generalny RP w Chicago Polonijny panel profesorów #SzczepimySię, poświęcony zagadnieniu szczepień i ich roli w walce z wirusami. Eksperci dyskutowali na temat roli szczepień w zapobieganiu epidemii i odpowiedzialności za zdrowie społeczności wyrażanej indywidualną decyzją o zaszczepieniu się. W Polonijnym panelu profesorów brał udział Prof. Jarosław Pinkas, dyrektor i dziekan Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP. Transmisja z panelu dostępna jest pod adresem: https://www.facebook.com/ […]

29.01.2021
Więcej
Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

Sesja „Medycyna stylu życia i zdrowie publiczne” z udziałem pracowników Szkoły Zdrowia Publicznego

Sesja „Medycyna stylu życia i zdrowie publiczne” z udziałem pracowników Szkoły Zdrowia. II Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia W dniach 7-13 grudnia 2020 r. odbył się II Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia (PTMSŻ), w którego przeprowadzeniu i organizacji uczestniczyli pracownicy Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP. Podczas Głównej Części wydarzenia, prowadzonej na żywo z Zakładu Medycyny Stylu Życia SZP CMKP, odbyła się doskonale […]

15.12.2020
Więcej