I Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia

W dniach 13-14 kwietnia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbył się I Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia, którego organizatorem było Polskie Towarzystwo Medycyny Stylu Życia. Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP była współorganizatorem tego wydarzenia, a Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego prof. Ryszard Gellert objął kongres patronatem honorowym. Kongres poświęcony był badaniom, prewencji i leczeniu problemów zdrowotnych związanych ze stylem życia i takimi czynnikami ryzyka jak niewłaściwe odżywianie, niska aktywność fizyczna i stres. Spośród pracowników Szkoły aktywny udział w kongresie brali dr Daniel Śliż, prof. Jarosław Pinkas, dr Paweł Grzesiowski oraz dr Wojciech Zgliczyński.

Program Kongresu

Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

6. Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP

30 listopada odbyło się szóste seminarium SZP CMKP w roku akademickim 2020/2021. W pierwszej części seminarium Pan Adam Skowron wygłosił wykład pt. „Pojęcie tajemnicy lekarskiej jako zagadnienie etyczne”, w którym przedstawił rozwój koncepcji tajemnicy lekarskiej od starożytności do współczesności. W drugiej części seminarium Pani Doktor Anna Augustynowicz wygłosiła wykład „Modyfikacja przepisów prawnych w zakresie odpowiedzialności karnej personelu medycznego uczestniczącego w rozpoznawaniu i leczeniu COVID-19”, w którym poruszyła budzącą obecnie […]

30.11.2020
Więcej
Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

VI Szkoła Prawa medycznego CMKP

W dniu 28 listopada 2020 r. odbyła się VI edycja Szkoły Prawa Medycznego CMKP. Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał Profesor Ryszard Gellert, Dyrektor CMKP. Konferencja, która po raz pierwszy odbyła się on-line, stanowiła symboliczną inaugurację pracy Zakładu Prawa Medycznego i Orzecznictwa Lekarskiego w Szkole Zdrowia Publicznego CMKP. Tematem tegorocznej edycji Szkoły było „Prawo w pandemii”. Epidemia wywołana przez wirusa SARS CoV-2 pokazała, że tak jak 100 lat temu choroby […]

30.11.2020
Więcej
Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

5. seminarium SZP CMKP

Piąte seminarium SZP CMKP w roku akademickim 2020/2021 odbyło się w dniu 23 listopada. W ramach seminarium Doktor Alicja Baska wygłosiła wykład pt. „Zalecenia żywieniowe 2020 – krok w kierunku diety planetarnej?”. W swoim wystąpieniu Doktor Alicja Baska, wychodząc od najnowszych zaleceń żywieniowych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny opracowanych w ramach Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, omówiła wpływ diety na stan zdrowia jednostek i środowiska […]

24.11.2020
Więcej