Publikacja artykułu nt. palenia tytoniu i używania e-papierosów w Polsce

W 2019 r. na reprezentatywnej ogólnopolskiej próbie 1011 osób w wieku 15+ przeprowadzono badanie na temat rozpowszechnienia palenia tytoniu i e-papierosów oraz czynników społeczno-ekonomicznych związanych z paleniem papierosów i używaniem e-papierosów. Codzienne palenie tytoniu zadeklarowało 21,0% uczestników badania; 1,3% uczestników to okazjonalni palacze tytoniu, natomiast 10,7% to byli palacze tytoniu. Z podgrzanego tytoniu korzystało 0,4% uczestników. Kiedykolwiek używanie e-papierosów deklarowało 4,0% uczestników, a 1,4% było aktualnymi użytkownikami e-papierosów. Wyższy odsetek codziennych palaczy zaobserwowano wśród mężczyzn niż kobiet (24,4% vs. 18,0%). Codzienne palenie było istotnie powiązane z takimi cechami wiek od 30 do 49 lat, niższy poziom wykształcenia i zamieszkiwanie w średniej wielkości mieście (od 20 000 do 500 000 mieszkańców). Artykuł pt. „ The Prevalence of Tobacco and E-Cigarette Use in Poland: A 2019 Nationwide Cross-Sectional Survey” został opublikowany w czasopiśmie International Journal of Environmental Research and Public Health (IF 2.468).

Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

6. Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP

30 listopada odbyło się szóste seminarium SZP CMKP w roku akademickim 2020/2021. W pierwszej części seminarium Pan Adam Skowron wygłosił wykład pt. „Pojęcie tajemnicy lekarskiej jako zagadnienie etyczne”, w którym przedstawił rozwój koncepcji tajemnicy lekarskiej od starożytności do współczesności. W drugiej części seminarium Pani Doktor Anna Augustynowicz wygłosiła wykład „Modyfikacja przepisów prawnych w zakresie odpowiedzialności karnej personelu medycznego uczestniczącego w rozpoznawaniu i leczeniu COVID-19”, w którym poruszyła budzącą obecnie […]

30.11.2020
Więcej
Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

VI Szkoła Prawa medycznego CMKP

W dniu 28 listopada 2020 r. odbyła się VI edycja Szkoły Prawa Medycznego CMKP. Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał Profesor Ryszard Gellert, Dyrektor CMKP. Konferencja, która po raz pierwszy odbyła się on-line, stanowiła symboliczną inaugurację pracy Zakładu Prawa Medycznego i Orzecznictwa Lekarskiego w Szkole Zdrowia Publicznego CMKP. Tematem tegorocznej edycji Szkoły było „Prawo w pandemii”. Epidemia wywołana przez wirusa SARS CoV-2 pokazała, że tak jak 100 lat temu choroby […]

30.11.2020
Więcej
Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

5. seminarium SZP CMKP

Piąte seminarium SZP CMKP w roku akademickim 2020/2021 odbyło się w dniu 23 listopada. W ramach seminarium Doktor Alicja Baska wygłosiła wykład pt. „Zalecenia żywieniowe 2020 – krok w kierunku diety planetarnej?”. W swoim wystąpieniu Doktor Alicja Baska, wychodząc od najnowszych zaleceń żywieniowych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny opracowanych w ramach Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, omówiła wpływ diety na stan zdrowia jednostek i środowiska […]

24.11.2020
Więcej