Publikacja artykułu nt. palenia tytoniu i używania e-papierosów w Polsce

W 2019 r. na reprezentatywnej ogólnopolskiej próbie 1011 osób w wieku 15+ przeprowadzono badanie na temat rozpowszechnienia palenia tytoniu i e-papierosów oraz czynników społeczno-ekonomicznych związanych z paleniem papierosów i używaniem e-papierosów. Codzienne palenie tytoniu zadeklarowało 21,0% uczestników badania; 1,3% uczestników to okazjonalni palacze tytoniu, natomiast 10,7% to byli palacze tytoniu. Z podgrzanego tytoniu korzystało 0,4% uczestników. Kiedykolwiek używanie e-papierosów deklarowało 4,0% uczestników, a 1,4% było aktualnymi użytkownikami e-papierosów. Wyższy odsetek codziennych palaczy zaobserwowano wśród mężczyzn niż kobiet (24,4% vs. 18,0%). Codzienne palenie było istotnie powiązane z takimi cechami wiek od 30 do 49 lat, niższy poziom wykształcenia i zamieszkiwanie w średniej wielkości mieście (od 20 000 do 500 000 mieszkańców). Artykuł pt. „ The Prevalence of Tobacco and E-Cigarette Use in Poland: A 2019 Nationwide Cross-Sectional Survey” został opublikowany w czasopiśmie International Journal of Environmental Research and Public Health (IF 2.468).

Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

Polonijny panel profesorów

W niedzielę 24 stycznia 2021 r. odbył się organizowany przez Konsulat Generalny RP w Chicago Polonijny panel profesorów #SzczepimySię, poświęcony zagadnieniu szczepień i ich roli w walce z wirusami. Eksperci dyskutowali na temat roli szczepień w zapobieganiu epidemii i odpowiedzialności za zdrowie społeczności wyrażanej indywidualną decyzją o zaszczepieniu się. W Polonijnym panelu profesorów brał udział Prof. Jarosław Pinkas, dyrektor i dziekan Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP. Transmisja z panelu dostępna jest pod adresem: https://www.facebook.com/ […]

29.01.2021
Więcej
Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

Sesja „Medycyna stylu życia i zdrowie publiczne” z udziałem pracowników Szkoły Zdrowia Publicznego

Sesja „Medycyna stylu życia i zdrowie publiczne” z udziałem pracowników Szkoły Zdrowia. II Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia W dniach 7-13 grudnia 2020 r. odbył się II Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia (PTMSŻ), w którego przeprowadzeniu i organizacji uczestniczyli pracownicy Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP. Podczas Głównej Części wydarzenia, prowadzonej na żywo z Zakładu Medycyny Stylu Życia SZP CMKP, odbyła się doskonale […]

15.12.2020
Więcej
Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

8. Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP

14 grudnia odbyło się ósme seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP on-line w roku akademickim 2020/2021. W ramach seminarium Doktor Anna Augustynowicz wygłosiła wykład pt. „Publikacje artykułów w indeksowanych czasopismach naukowych – perspektywa pracownika nauki”. W swoim wystąpieniu Doktor Anna Augustynowicz przybliżyła najnowsze regulacje dotyczące publikacji artykułów naukowych oraz przedstawiła możliwe strategie optymalizacji dorobku punktowego. Po wystąpieniu odbyła się dyskusja, w której uczestniczyli m.in. Pani Profesor Monika […]

14.12.2020
Więcej