Publikacja artykułu nt. postaw lekarzy wobec palenia tytoniu i używania e-papierosów oraz poradnictwa antynikotynowego realizowanego przez lekarzy w Polsce

Palenie tytoniu stanowi przyczynę ponad 40% przedwczesnych zgonów na świecie. Z powodu palenia tytoniu co roku umiera w Polsce ponad 65 tys. osób. Przybywa dowodów naukowych wskazujących, że również używanie e-papierosa niesie ze sobą istotne ryzyko zdrowotne. Zespół Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP przeprowadził w roku akademickim 2018/2019 badanie, którego celem była ocena częstości palenia tytoniu i używania e-papierosów wśród lekarzy w Polsce oraz identyfikacja działań antynikotynowych realizowanych przez lekarzy różnych specjalizacji. Wyniki badania wykazały, że wśród polskich lekarzy tylko 8% regularnie sięga po papierosy, a 2% stanowią użytkownicy e-papierosów. Prawie, co trzeci badany (31%) określał swój stan wiedzy na temat metod poradnictwa antytytoniowego, jako dobry lub bardzo dobry. Dwie trzecie lekarzy każdorazowo pytało pacjentów o palenie tytoniu, a co czwarty badany podczas każdej wizyty pytał swoich pacjentów o używanie e-papierosa. Lekarze zdecydowanie częściej (p<0.05) podejmowali działania antynikotynowe wobec pacjentów palących papierosy, niż używających e-papierosa. Badanie zrealizowane przez Zespół Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP, to jedno z pierwszych badań, które wskazuje na występowanie różnic w postępowaniu lekarzy z pacjentem palącym papierosy i używającym e-papierosa. Artykuł pt. „Cigarette and e-cigarette use and smoking cessation practices among physicians in Poland” został opublikowany w czasopiśmie International Journal of Environmental Research and Public Health (IF 2.468).

Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

6. Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP

30 listopada odbyło się szóste seminarium SZP CMKP w roku akademickim 2020/2021. W pierwszej części seminarium Pan Adam Skowron wygłosił wykład pt. „Pojęcie tajemnicy lekarskiej jako zagadnienie etyczne”, w którym przedstawił rozwój koncepcji tajemnicy lekarskiej od starożytności do współczesności. W drugiej części seminarium Pani Doktor Anna Augustynowicz wygłosiła wykład „Modyfikacja przepisów prawnych w zakresie odpowiedzialności karnej personelu medycznego uczestniczącego w rozpoznawaniu i leczeniu COVID-19”, w którym poruszyła budzącą obecnie […]

30.11.2020
Więcej
Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

VI Szkoła Prawa medycznego CMKP

W dniu 28 listopada 2020 r. odbyła się VI edycja Szkoły Prawa Medycznego CMKP. Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał Profesor Ryszard Gellert, Dyrektor CMKP. Konferencja, która po raz pierwszy odbyła się on-line, stanowiła symboliczną inaugurację pracy Zakładu Prawa Medycznego i Orzecznictwa Lekarskiego w Szkole Zdrowia Publicznego CMKP. Tematem tegorocznej edycji Szkoły było „Prawo w pandemii”. Epidemia wywołana przez wirusa SARS CoV-2 pokazała, że tak jak 100 lat temu choroby […]

30.11.2020
Więcej
Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

5. seminarium SZP CMKP

Piąte seminarium SZP CMKP w roku akademickim 2020/2021 odbyło się w dniu 23 listopada. W ramach seminarium Doktor Alicja Baska wygłosiła wykład pt. „Zalecenia żywieniowe 2020 – krok w kierunku diety planetarnej?”. W swoim wystąpieniu Doktor Alicja Baska, wychodząc od najnowszych zaleceń żywieniowych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny opracowanych w ramach Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, omówiła wpływ diety na stan zdrowia jednostek i środowiska […]

24.11.2020
Więcej