Publikacja artykułu nt. postaw lekarzy wobec palenia tytoniu i używania e-papierosów oraz poradnictwa antynikotynowego realizowanego przez lekarzy w Polsce

Palenie tytoniu stanowi przyczynę ponad 40% przedwczesnych zgonów na świecie. Z powodu palenia tytoniu co roku umiera w Polsce ponad 65 tys. osób. Przybywa dowodów naukowych wskazujących, że również używanie e-papierosa niesie ze sobą istotne ryzyko zdrowotne. Zespół Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP przeprowadził w roku akademickim 2018/2019 badanie, którego celem była ocena częstości palenia tytoniu i używania e-papierosów wśród lekarzy w Polsce oraz identyfikacja działań antynikotynowych realizowanych przez lekarzy różnych specjalizacji. Wyniki badania wykazały, że wśród polskich lekarzy tylko 8% regularnie sięga po papierosy, a 2% stanowią użytkownicy e-papierosów. Prawie, co trzeci badany (31%) określał swój stan wiedzy na temat metod poradnictwa antytytoniowego, jako dobry lub bardzo dobry. Dwie trzecie lekarzy każdorazowo pytało pacjentów o palenie tytoniu, a co czwarty badany podczas każdej wizyty pytał swoich pacjentów o używanie e-papierosa. Lekarze zdecydowanie częściej (p<0.05) podejmowali działania antynikotynowe wobec pacjentów palących papierosy, niż używających e-papierosa. Badanie zrealizowane przez Zespół Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP, to jedno z pierwszych badań, które wskazuje na występowanie różnic w postępowaniu lekarzy z pacjentem palącym papierosy i używającym e-papierosa. Artykuł pt. „Cigarette and e-cigarette use and smoking cessation practices among physicians in Poland” został opublikowany w czasopiśmie International Journal of Environmental Research and Public Health (IF 2.468).

Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

Polonijny panel profesorów

W niedzielę 24 stycznia 2021 r. odbył się organizowany przez Konsulat Generalny RP w Chicago Polonijny panel profesorów #SzczepimySię, poświęcony zagadnieniu szczepień i ich roli w walce z wirusami. Eksperci dyskutowali na temat roli szczepień w zapobieganiu epidemii i odpowiedzialności za zdrowie społeczności wyrażanej indywidualną decyzją o zaszczepieniu się. W Polonijnym panelu profesorów brał udział Prof. Jarosław Pinkas, dyrektor i dziekan Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP. Transmisja z panelu dostępna jest pod adresem: https://www.facebook.com/ […]

29.01.2021
Więcej
Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

Sesja „Medycyna stylu życia i zdrowie publiczne” z udziałem pracowników Szkoły Zdrowia Publicznego

Sesja „Medycyna stylu życia i zdrowie publiczne” z udziałem pracowników Szkoły Zdrowia. II Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia W dniach 7-13 grudnia 2020 r. odbył się II Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia (PTMSŻ), w którego przeprowadzeniu i organizacji uczestniczyli pracownicy Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP. Podczas Głównej Części wydarzenia, prowadzonej na żywo z Zakładu Medycyny Stylu Życia SZP CMKP, odbyła się doskonale […]

15.12.2020
Więcej
Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

8. Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP

14 grudnia odbyło się ósme seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP on-line w roku akademickim 2020/2021. W ramach seminarium Doktor Anna Augustynowicz wygłosiła wykład pt. „Publikacje artykułów w indeksowanych czasopismach naukowych – perspektywa pracownika nauki”. W swoim wystąpieniu Doktor Anna Augustynowicz przybliżyła najnowsze regulacje dotyczące publikacji artykułów naukowych oraz przedstawiła możliwe strategie optymalizacji dorobku punktowego. Po wystąpieniu odbyła się dyskusja, w której uczestniczyli m.in. Pani Profesor Monika […]

14.12.2020
Więcej