Publikacja artykułu nt. wiedzy i postaw polskich lekarzy wobec e-papierosów

Rosnąca popularność e-papierosów w Polsce sprawia, że lekarze są coraz częściej pytani przez pacjentów o zagrożenia dla zdrowia związane z używaniem tych urządzeń. Zespół Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP przeprowadził w roku akademickim 2018/2019 badanie, którego celem była ocena wiedzy i postaw lekarzy wobec e-papierosów. Wyniki badania wykazały, że zdecydowana większość lekarzy w Polsce uznaje e-papierosy za szkodliwe dla zdrowia użytkownika (96.5%) oraz osób przebywających w jego otoczeniu (80%). Ponadto 97% lekarzy biorących udział w badaniu przyznało, że e-papieros może uzależniać, a 87% badanych zgadzało się z tezą, że używanie e-papierosa zwiększa ryzyko sięgnięcia po tradycyjne papierosy (tzw. „gateway effect”). Badanie zrealizowane przez Zespól Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP jest pierwszym badaniem oceniającym postawy wobec e-papierosów, które zrealizowano wśród lekarzy w Polsce. Artykuł pt. „Knowledge and Beliefs of E-Cigarettes Among Physicians in Poland” został opublikowany w czasopiśmie Medical Science Monitor (IF 1,980).

Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

Szczepienia ochronne w Polsce

Pandemia COVID-19 udowodniła, jak wciąż nieprzewidywalne są choroby zakaźne oraz w jak wielkim stopniu mogą one nie tylko zagrażać zdrowiu i życiu jednostek, lecz także destabilizować życie społeczne, polityczne i gospodarcze całych państw. W walce z chorobami zakaźnymi najlepszym rozwiązaniem są powszechne szczepienia ochronne. Zapewnienie dostępu do zweryfikowanej, merytorycznej i mającej przystępną formę wiedzy o szczepieniach jest konieczne, żeby doprowadzić do świadomego zaszczepienia się jak największej części społeczeństwa. Dr n. o zdr. […]

28.06.2021
Więcej
Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

Polonijny panel profesorów

W niedzielę 24 stycznia 2021 r. odbył się organizowany przez Konsulat Generalny RP w Chicago Polonijny panel profesorów #SzczepimySię, poświęcony zagadnieniu szczepień i ich roli w walce z wirusami. Eksperci dyskutowali na temat roli szczepień w zapobieganiu epidemii i odpowiedzialności za zdrowie społeczności wyrażanej indywidualną decyzją o zaszczepieniu się. W Polonijnym panelu profesorów brał udział Prof. Jarosław Pinkas, dyrektor i dziekan Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP. Transmisja z panelu dostępna jest pod adresem: https://www.facebook.com/ […]

29.01.2021
Więcej
Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

Sesja „Medycyna stylu życia i zdrowie publiczne” z udziałem pracowników Szkoły Zdrowia Publicznego

Sesja „Medycyna stylu życia i zdrowie publiczne” z udziałem pracowników Szkoły Zdrowia. II Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia W dniach 7-13 grudnia 2020 r. odbył się II Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia (PTMSŻ), w którego przeprowadzeniu i organizacji uczestniczyli pracownicy Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP. Podczas Głównej Części wydarzenia, prowadzonej na żywo z Zakładu Medycyny Stylu Życia SZP CMKP, odbyła się doskonale […]

15.12.2020
Więcej