Publikacja artykułu nt. wiedzy i postaw polskich lekarzy wobec e-papierosów

Rosnąca popularność e-papierosów w Polsce sprawia, że lekarze są coraz częściej pytani przez pacjentów o zagrożenia dla zdrowia związane z używaniem tych urządzeń. Zespół Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP przeprowadził w roku akademickim 2018/2019 badanie, którego celem była ocena wiedzy i postaw lekarzy wobec e-papierosów. Wyniki badania wykazały, że zdecydowana większość lekarzy w Polsce uznaje e-papierosy za szkodliwe dla zdrowia użytkownika (96.5%) oraz osób przebywających w jego otoczeniu (80%). Ponadto 97% lekarzy biorących udział w badaniu przyznało, że e-papieros może uzależniać, a 87% badanych zgadzało się z tezą, że używanie e-papierosa zwiększa ryzyko sięgnięcia po tradycyjne papierosy (tzw. „gateway effect”). Badanie zrealizowane przez Zespól Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP jest pierwszym badaniem oceniającym postawy wobec e-papierosów, które zrealizowano wśród lekarzy w Polsce. Artykuł pt. „Knowledge and Beliefs of E-Cigarettes Among Physicians in Poland” został opublikowany w czasopiśmie Medical Science Monitor (IF 1,980).

Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

6. Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP

30 listopada odbyło się szóste seminarium SZP CMKP w roku akademickim 2020/2021. W pierwszej części seminarium Pan Adam Skowron wygłosił wykład pt. „Pojęcie tajemnicy lekarskiej jako zagadnienie etyczne”, w którym przedstawił rozwój koncepcji tajemnicy lekarskiej od starożytności do współczesności. W drugiej części seminarium Pani Doktor Anna Augustynowicz wygłosiła wykład „Modyfikacja przepisów prawnych w zakresie odpowiedzialności karnej personelu medycznego uczestniczącego w rozpoznawaniu i leczeniu COVID-19”, w którym poruszyła budzącą obecnie […]

30.11.2020
Więcej
Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

VI Szkoła Prawa medycznego CMKP

W dniu 28 listopada 2020 r. odbyła się VI edycja Szkoły Prawa Medycznego CMKP. Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał Profesor Ryszard Gellert, Dyrektor CMKP. Konferencja, która po raz pierwszy odbyła się on-line, stanowiła symboliczną inaugurację pracy Zakładu Prawa Medycznego i Orzecznictwa Lekarskiego w Szkole Zdrowia Publicznego CMKP. Tematem tegorocznej edycji Szkoły było „Prawo w pandemii”. Epidemia wywołana przez wirusa SARS CoV-2 pokazała, że tak jak 100 lat temu choroby […]

30.11.2020
Więcej
Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

5. seminarium SZP CMKP

Piąte seminarium SZP CMKP w roku akademickim 2020/2021 odbyło się w dniu 23 listopada. W ramach seminarium Doktor Alicja Baska wygłosiła wykład pt. „Zalecenia żywieniowe 2020 – krok w kierunku diety planetarnej?”. W swoim wystąpieniu Doktor Alicja Baska, wychodząc od najnowszych zaleceń żywieniowych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny opracowanych w ramach Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, omówiła wpływ diety na stan zdrowia jednostek i środowiska […]

24.11.2020
Więcej