Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP

W dniu 4 listopada odbyło się kolejne z cyklu seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2019/2020. Tematem seminarium były „Rozwiązania legislacyjne i edukacyjne w zakresie ograniczania konsumpcji cukru” w Polsce i na Świecie. Prelegentka lek. dent. Magdalena Kapica przedstawiła statystyki konsumpcji cukru na przestrzeni ponad stu lat, konsekwencje zdrowotne zwiększonej konsumpcji cukru oraz działania zmierzające do opanowania skutków nadmiernego spożycia wyrobów bogatych w cukier przetworzony. Dr Kapica omówiła problemy związane z polityką fiskalną państw (podatek cukrowy) jak również inne działania edukacyjne i społeczne np. etykietowanie żywności, zmiana regulacji tworzenia reklam, profilaktyka i prewencja lekarska. W dyskusji podjętej po wystąpieniu dr Kapicy podkreślano związek nadmiernego spożycia cukru ze wzrostem otyłości, chorób metabolicznych (cukrzyca), chorób nowotworowych. Resume tego wystąpienia zostanie przekazane polskim parlamentarzystom w celu uświadomienia skali i powagi skutków dla zdrowia publicznego nadmiernej i wzrastającej konsumpcji cukru.

Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

5. seminarium SZP CMKP

Piąte seminarium SZP CMKP w roku akademickim 2020/2021 odbyło się w dniu 23 listopada. W ramach seminarium Doktor Alicja Baska wygłosiła wykład pt. „Zalecenia żywieniowe 2020 – krok w kierunku diety planetarnej?”. W swoim wystąpieniu Doktor Alicja Baska, wychodząc od najnowszych zaleceń żywieniowych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny opracowanych w ramach Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, omówiła wpływ diety na stan zdrowia jednostek i środowiska […]

24.11.2020
Więcej
Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

Szkoła Prawa Medycznego CMKP – kurs on-line

28 listopada 2020 r. odbędzie się kurs organizowany przez Szkołę Zdrowia Publicznego. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.  Lekarz uczestniczący w kursie otrzymuje 6 pkt. edukacyjnych, (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. nr 231/2004, poz. 2326 z późniejszymi zmianami). Każdy wykład składać się będzie z 30 min. prezentacji oraz 15 min. sesji pytań. Wszystkie wykłady będą rejestrowane. Kurs odbędzie […]

18.11.2020
Więcej
Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

4. seminarium SZP CMKP

W dniu 16 listopada odbyło się czwarte seminarium SZP CMKP w roku akademickim 2020/2021. W ramach seminarium prof. Dorota Cianciara wygłosiła wykład pt. „Kompetencje wymagane do pracy w zdrowiu publicznym, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej”. W swoim wystąpieniu prof. Dorota Cianciara, bazując głównie głównie na przykładzie USA, przedstawiła historię powstania i ewolucję problematyki zdrowia publicznego, bardzo złożone zagadnienia kształtowania kadr zdrowia publicznego, a zwłaszcza różnie rozumianego problemu kompetencji do pracy w tym obszarze. Po wystąpieniu odbyła […]

18.11.2020
Więcej