Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP

W dniu 4 listopada odbyło się kolejne z cyklu seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2019/2020. Tematem seminarium były „Rozwiązania legislacyjne i edukacyjne w zakresie ograniczania konsumpcji cukru” w Polsce i na Świecie. Prelegentka lek. dent. Magdalena Kapica przedstawiła statystyki konsumpcji cukru na przestrzeni ponad stu lat, konsekwencje zdrowotne zwiększonej konsumpcji cukru oraz działania zmierzające do opanowania skutków nadmiernego spożycia wyrobów bogatych w cukier przetworzony. Dr Kapica omówiła problemy związane z polityką fiskalną państw (podatek cukrowy) jak również inne działania edukacyjne i społeczne np. etykietowanie żywności, zmiana regulacji tworzenia reklam, profilaktyka i prewencja lekarska. W dyskusji podjętej po wystąpieniu dr Kapicy podkreślano związek nadmiernego spożycia cukru ze wzrostem otyłości, chorób metabolicznych (cukrzyca), chorób nowotworowych. Resume tego wystąpienia zostanie przekazane polskim parlamentarzystom w celu uświadomienia skali i powagi skutków dla zdrowia publicznego nadmiernej i wzrastającej konsumpcji cukru.

Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

Polonijny panel profesorów

W niedzielę 24 stycznia 2021 r. odbył się organizowany przez Konsulat Generalny RP w Chicago Polonijny panel profesorów #SzczepimySię, poświęcony zagadnieniu szczepień i ich roli w walce z wirusami. Eksperci dyskutowali na temat roli szczepień w zapobieganiu epidemii i odpowiedzialności za zdrowie społeczności wyrażanej indywidualną decyzją o zaszczepieniu się. W Polonijnym panelu profesorów brał udział Prof. Jarosław Pinkas, dyrektor i dziekan Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP. Transmisja z panelu dostępna jest pod adresem: https://www.facebook.com/ […]

29.01.2021
Więcej
Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

Sesja „Medycyna stylu życia i zdrowie publiczne” z udziałem pracowników Szkoły Zdrowia Publicznego

Sesja „Medycyna stylu życia i zdrowie publiczne” z udziałem pracowników Szkoły Zdrowia. II Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia W dniach 7-13 grudnia 2020 r. odbył się II Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia (PTMSŻ), w którego przeprowadzeniu i organizacji uczestniczyli pracownicy Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP. Podczas Głównej Części wydarzenia, prowadzonej na żywo z Zakładu Medycyny Stylu Życia SZP CMKP, odbyła się doskonale […]

15.12.2020
Więcej
Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

8. Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP

14 grudnia odbyło się ósme seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP on-line w roku akademickim 2020/2021. W ramach seminarium Doktor Anna Augustynowicz wygłosiła wykład pt. „Publikacje artykułów w indeksowanych czasopismach naukowych – perspektywa pracownika nauki”. W swoim wystąpieniu Doktor Anna Augustynowicz przybliżyła najnowsze regulacje dotyczące publikacji artykułów naukowych oraz przedstawiła możliwe strategie optymalizacji dorobku punktowego. Po wystąpieniu odbyła się dyskusja, w której uczestniczyli m.in. Pani Profesor Monika […]

14.12.2020
Więcej