Uroczyste seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP

W dniu 18 listopada w Szkole Zdrowia Publicznego CMKP odbyło się uroczyste seminarium naukowe. W seminarium oprócz pracowników Szkoły uczestniczyła dyrekcja CMKP w osobach prof. Ryszarda Gellerta i prof. Wojciecha Bika. W pierwszej części seminarium prof. Ryszard Gellert wręczył prof. Januszowi Ostrowskiemu nominację na stanowisko prodziekana Szkoły Zdrowia Publicznego oraz poinformował o powierzeniu dr. Wojciechowi S. Zgliczyńskiemu obowiązków kierownika Zakładu Geriatrii i Gerontologii. Ponadto prof. Ryszard Gellert wręczył listy gratulacyjne dr. Danielowi Śliżowi za redakcję monografii „Ultrazdrowie” oraz prof. Jarosławowi Pinkasowi, dr. Wojciechowi S. Zgliczyńskiemu i dr. Mateuszowi Jankowskiemu za publikację artykułów w tej monografii. Profesor Ryszard Gellert przekazał dr. Matuszowi Jankowskiemu list gratulujący uzyskania stypendium w Uniwersytecie Harvarda oraz wygłoszenia wykładu w tej uczelni pt. „Electronic cigarettes and heated tobacco products: The Polish perspective”. W drugiej części seminarium Pani Agnieszka Bauman przedstawiła prezentację pt. „Zdrowie 2.0.”. Prezentacja była wprowadzeniem do tematu wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych w systemie ochrony zdrowia. Wystąpienie dr Agnieszki Bauman było okazją do dyskusji nt. z jednej strony zalet i szans, a z drugiej wyzwań, ograniczeń i niebezpieczeństw związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w opiece zdrowotnej i zdrowiu publicznym. Na koniec seminarium przygotowano uroczysty poczęstunek.

Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

Szczepienia ochronne w Polsce

Pandemia COVID-19 udowodniła, jak wciąż nieprzewidywalne są choroby zakaźne oraz w jak wielkim stopniu mogą one nie tylko zagrażać zdrowiu i życiu jednostek, lecz także destabilizować życie społeczne, polityczne i gospodarcze całych państw. W walce z chorobami zakaźnymi najlepszym rozwiązaniem są powszechne szczepienia ochronne. Zapewnienie dostępu do zweryfikowanej, merytorycznej i mającej przystępną formę wiedzy o szczepieniach jest konieczne, żeby doprowadzić do świadomego zaszczepienia się jak największej części społeczeństwa. Dr n. o zdr. […]

28.06.2021
Więcej
Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

Polonijny panel profesorów

W niedzielę 24 stycznia 2021 r. odbył się organizowany przez Konsulat Generalny RP w Chicago Polonijny panel profesorów #SzczepimySię, poświęcony zagadnieniu szczepień i ich roli w walce z wirusami. Eksperci dyskutowali na temat roli szczepień w zapobieganiu epidemii i odpowiedzialności za zdrowie społeczności wyrażanej indywidualną decyzją o zaszczepieniu się. W Polonijnym panelu profesorów brał udział Prof. Jarosław Pinkas, dyrektor i dziekan Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP. Transmisja z panelu dostępna jest pod adresem: https://www.facebook.com/ […]

29.01.2021
Więcej
Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

Sesja „Medycyna stylu życia i zdrowie publiczne” z udziałem pracowników Szkoły Zdrowia Publicznego

Sesja „Medycyna stylu życia i zdrowie publiczne” z udziałem pracowników Szkoły Zdrowia. II Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia W dniach 7-13 grudnia 2020 r. odbył się II Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia (PTMSŻ), w którego przeprowadzeniu i organizacji uczestniczyli pracownicy Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP. Podczas Głównej Części wydarzenia, prowadzonej na żywo z Zakładu Medycyny Stylu Życia SZP CMKP, odbyła się doskonale […]

15.12.2020
Więcej