VI Szkoła Prawa medycznego CMKP

W dniu 28 listopada 2020 r. odbyła się VI edycja Szkoły Prawa Medycznego CMKP. Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał Profesor Ryszard Gellert, Dyrektor CMKP. Konferencja, która po raz pierwszy odbyła się on-line, stanowiła symboliczną inaugurację pracy Zakładu Prawa Medycznego i Orzecznictwa Lekarskiego w Szkole Zdrowia Publicznego CMKP.

Tematem tegorocznej edycji Szkoły było „Prawo w pandemii”. Epidemia wywołana przez wirusa SARS CoV-2 pokazała, że tak jak 100 lat temu choroby zakaźne to nadal istotny obszar medycyny, który często wymaga nie tylko nowych rozwiązań legislacyjnych, ale i systemowych wprowadzonych już po epidemii. Dość szybko wdrożone zostały zmiany organizacyjne w placówkach medycznych polegające na dostosowaniu ich pracy do walki z wirusem, które pokazał wykład Pani Doktor Anny Augustynowicz pt. „ZMIANY W PODMIOTACH LECZNICZYCH W DOBIE COVID-19”. Ważnym rozwiązaniem dla całego systemu opieki zdrowotnej okazało się wprowadzenie i upowszechnienie udzielania świadczeń on-line. Niedogodnością tego świadczenia jest jednak brak możliwości przeprowadzenia badania przedmiotowego pacjenta, stąd podjęcie przez Panią Doktor Iwonę Wrześniewską-Wal tematu „WIZYTA ON-LINE – OGRANICZENIA PRAWNE I ETYCZNE”. Dodatkowo epidemia zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz wywołane nią zakłócenia w funkcjonowaniu podmiotów udzielających świadczeń, upoważnia do podejmowania stale aktualnych tematów związanych z ochroną i dokumentowaniem danych osobowych pacjentów: Tematy te zostały podjęte w wykładzie Pani Doktor Lidii Janiszewskiej pt. „RODO W PANDEMII COVID-19” oraz wykładzie Pana Mecenasa Michała Waszkiewicza pt. „DOKUMENTACJA MEDYCZNA – ZMIANY 2020”. Wśród omawianych rozwiązań legislacyjnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii nie zabrakło regulacji zapewniających bezpieczeństwo pacjentów, które z różnych stron przybliżył wykład Doktora Dariusza Hajdukiewicza pt. „OGRANICZENIE PRAW PACJENTA W DOBIE COVID-19”. Z tej perspektywy dla pacjentów niezwykle istotna jest również kwestia możliwości wykupienia zaordynowanych leków w celu rozpoczęcia lub kontynuowania leczenia, co przedstawił w wykładzie pt. „REFUNDACJA LEKÓW W POLSCE. USTAWOWE ZASADY USTALANIA CEN LEKÓW” Pan Bartosz Kobuszewski. Pandemia COVID-19 nie powinna przesłaniać nam innych wyzwań zdrowotnych oraz możliwości wychodzenia im naprzeciw, stąd Pani Doktor Alicja Baska przybliżyła temat „ZALECENIA ŻYWIENIOWE 2020 – KROK W KIERUNKU DIETY PLANETARNEJ”.

Kierownikiem naukowym konferencji była Pani Doktor Iwona Wrześniewska-Wal, a Kierownikiem administracyjnym kursu była Pani Doktor Alicja Baska. Materiały z konferencji będą dostępne dla wszystkich zarejestrowanych uczestników.

Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

Egzaminy specjalizacyjne w SZP

9 maja 2022 r. w Szkole Zdrowia Publicznego CMKP w sali im. Profesora Andrzeja Wojtczaka odbyły się państwowe egzaminy specjalizacyjne w dziedzinie zdrowia publicznego (8 osób) oraz w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej (2 osoby). Wszystkie osoby przystępujące do egzaminów uzyskały wyniki pozytywne. W wyniku egzaminu prof. Dorota Raczkiewicz, Kierownik Zakładu Statystyki Medycznej CMKP […]

10.05.2022
Więcej
Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

Państwowe egzaminy specjalizacyjne

29 listopada 2021 r. w Szkole Zdrowia Publicznego CMKP w sali im. Profesora Andrzeja Wojtczaka odbyły się państwowe egzaminy specjalizacyjne w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej oraz w dziedzinie zdrowia publicznego. Wszystkie 10 osób przystępujących do egzaminów uzyskało wyniki pozytywne. W wyniku egzaminu dr Dariusz Hajdukiewicz, starszy wykładowca w Zakładzie Prawa Medycznego i Orzecznictwa […]

30.11.2021
Więcej
Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

„Porozmawiajmy o otyłości”

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej odsłonie  Akademii Medycyny Stylu Życia „Porozmawiajmy o otyłości”. AGENDA 17:00-18:30 HOLISTYCZNIE I INTERDYSCYPLINARNIE Jak współpracować w zespole i jakie są kompetencje jego członków? Jakie są najistotniejsze interwencje w każdym obszarze? Dobre praktyki w leczeniu otyłości. W  panelu dyskusyjnym wezmą udział m.in. pracownicy SZP: dr Daniel Śliż, dr Wojciech S. […]

29.11.2021
Więcej