Współpraca Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP i Harvard T.H. Chan School of Public Health

W dniu 12 listopada 2019 r. dr Mateusz Jankowski, pracownik Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP wygłosił w Harvard T.H. Chan School of Public Health wykład pt. „Electronic cigarettes and heated tobacco products: The Polish perspective”. Podczas wykładu przedstawione zostały działa antytytoniowe realizowane w Polsce, a także zostały zaprezentowane wyniki badań nad tytoniem i e-papierosami zrealizowanych przez SZP CMKP. Wystąpienie było okazją do dyskusji na temat planów w zakresie realizacji wspólnych projektów badawczych. Dr Mateusz Jankowski uzyskał stypendium programu im. prof. Walczaka zainicjowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej i Ministerstwo Zdrowia. W ramach tego stypendium dr Jankowski, jako Visiting Research Scientist dołączył do Zespołu Center for Global Tobacco Control Harvard T.H. Chan School of Public Health. Celem programu stażowego jest opracowanie strategii „Polska Wolna od Tytoniu 2030”, a także przygotowanie planów projektów badawczych realizowanych przez Szkołę Zdrowia Publicznego CMKP we współpracy z Uniwersytetem Harvarda.

Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

5. seminarium SZP CMKP

Piąte seminarium SZP CMKP w roku akademickim 2020/2021 odbyło się w dniu 23 listopada. W ramach seminarium Doktor Alicja Baska wygłosiła wykład pt. „Zalecenia żywieniowe 2020 – krok w kierunku diety planetarnej?”. W swoim wystąpieniu Doktor Alicja Baska, wychodząc od najnowszych zaleceń żywieniowych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny opracowanych w ramach Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, omówiła wpływ diety na stan zdrowia jednostek i środowiska […]

24.11.2020
Więcej
Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

Szkoła Prawa Medycznego CMKP – kurs on-line

28 listopada 2020 r. odbędzie się kurs organizowany przez Szkołę Zdrowia Publicznego. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.  Lekarz uczestniczący w kursie otrzymuje 6 pkt. edukacyjnych, (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. nr 231/2004, poz. 2326 z późniejszymi zmianami). Każdy wykład składać się będzie z 30 min. prezentacji oraz 15 min. sesji pytań. Wszystkie wykłady będą rejestrowane. Kurs odbędzie […]

18.11.2020
Więcej
Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

4. seminarium SZP CMKP

W dniu 16 listopada odbyło się czwarte seminarium SZP CMKP w roku akademickim 2020/2021. W ramach seminarium prof. Dorota Cianciara wygłosiła wykład pt. „Kompetencje wymagane do pracy w zdrowiu publicznym, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej”. W swoim wystąpieniu prof. Dorota Cianciara, bazując głównie głównie na przykładzie USA, przedstawiła historię powstania i ewolucję problematyki zdrowia publicznego, bardzo złożone zagadnienia kształtowania kadr zdrowia publicznego, a zwłaszcza różnie rozumianego problemu kompetencji do pracy w tym obszarze. Po wystąpieniu odbyła […]

18.11.2020
Więcej