Publikacja artykułu nt. analizy ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2

Celem badania przeprowadzonego przez zespół, w którego skład wchodzili pracownicy Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP, była analiza ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2. Badanie zrealizowano w grupie 2122 pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2, którzy pozostawali w izolacji domowej. Artykuł pt.”Occupational risks for SARS-CoV-2 infection: the Polish experience” został opublikowany w czasopiśmie International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health (IF:1,541).

Aktualności SZP

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 w Szkole Zdrowia Publicznego

19 października 2020 r. odbyła się Inauguracja roku akademickiego w Szkole Zdrowia Publicznego CMKP, połączona z uroczystym odsłonięciem tablicy pamiątkowej i nadaniem imienia Profesora Andrzeja Wojtczaka jednej z sal wykładowych w budynku Szkoły. Gospodarzami uroczystości byli dr hab. n. med. Jarosław Pinkas, prof. CMKP, Dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego – Dziekan oraz dr hab. n. o zdr. Janusz Ostrowski, prof. CMKP – Prodziekan. Uroczystość otworzył prof. Ryszard Gellert, Dyrektor CMKP. […]

20.10.2020
Więcej
Aktualności SZP

Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego – 12 października 2020

Od najbliższego poniedziałku, tj. 12 października rozpoczynamy cykl seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP w nowym roku akademickim. Seminaria będą odbywały się w trybie on-line przy wykorzystaniu narzędzia Microsoft Teams pod nazwą „Seminaria SZP CMKP 2020/2021” co poniedziałek o godz. 9.00. Tematem pierwszego seminarium będzie system kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w Polsce. W ramach niego zaplanowane zostały dwa wystąpienia: 1) Pani Magdalena Kapica przedstawi temat […]

08.10.2020
Więcej